Verkostotyötä ja kumppanuuksia tarvitaan kunnissa, nyt ja tulevaisuudessa

18.11.2019 Uutinen

Kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö voi auttaa nykypäivän ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa myös kulttuuripalvelujen kentällä. Kumppanuudet rakentuvat luontevasti kuntien, yhdistysten, yritysten, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden toimijoiden yhteisen tekemisen kautta. Mutta miten vastata tulevaisuuden haasteisiin?

Kotiseutuliiton Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeen tilaisuuksissa ja tapaamisissa eri puolilla Suomea on vuoden 2019 aikana keskusteltu verkostoista, yhteistyöstä ja kumppanuuksista erilaisten toimijoiden kesken. Keskusteluissa on todettu, että hyvien toimintamallien ja toimivien käytäntöjen jakaminen sekä niistä oppiminen auttaa toiminnan kehittämisessä, niin kulttuurin saralla kuin muuallakin.

Kuntien ja yhdistysten välinen yhteistyö kulttuuripalvelujen tuottamiseksi tuntuu toimivan mallikkaasti: tilaisuuksissa on sadellut pääasiassa kehuja oman kunnan toimijoille ja tavoille tehdä yhdessä. Suunnitelmallisuuden, säännöllisyyden ja toimivan tiedonkulun parissa tosin riittää aina töitä.

Kulttuurikumppanuuksista keskusteltiin Kempeleessä 5.11. Kuva: Johanna Kantola.

Kunta koordinoimaan kotiseudun vapaaehtoistyötä?

Yhdistystoimijoita paljon puhuttavia asioita ovat yhdistysten välinen yhteistyö, toimijoiden ikääntyminen sekä vapaaehtoistoiminnan yleiset trendit. Usealla paikkakunnalla yhdistysten väliseen yhteistyöhön toivotaan lisäpuhtia, ja sen nähdäänkin avaavan uusia mahdollisuuksia toteuttaa kuntalaisille suunnattua toimintaa. Avaimet yhteistyön lisäämiseen ovat toimijoilla itsellään, mutta koordinaatiotoiveita heitetään herkästi kunnan toimihenkilöiden suuntaan.

Toimijoiden ikääntyminen koskettaa vahvasti etenkin pienten ja väestörakenteeltaan haasteellisten kuntien yhdistyksiä. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan yleiset trendit kuten sitoutumisen heikentyminen, projektimaisen tai pop-up-toiminnan houkuttelevuus sekä itseorganisoituminen haastavat myös perinteisen yhdistystoiminnan kehittymään ja löytämään paikkansa uudelleen. Vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen koordinointi – niin kolmannen kuin neljännen sektorin parissa – voisikin olla yksi tapa edistää kuntien ja toimijoiden kumppanuuksia, kuntalaisten osallisuutta sekä kotiseudun elinvoimaisuutta.

Yhdistysten yhteistyön kehittämisillassa Sastamalassa 25.4. oli useita yhdistyksiä koolla. Kuva: Marika Punamäki.

205 kertaa kiitos mukanaolosta!

Kotiseutuliiton Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeessa on tuotettu kumppanuuksien verkko-opas, joka ohjaa toimivan (kulttuuri)kumppanuuden rakentamisessa. Vuoden 2019 aikana hankkeen koulutustilaisuuksia, tapaamisia tai alustuksia on järjestetty 15 paikkakunnalla ympäri maata. Yhteensä tilaisuuksissa on tavoitettu yli 200 kuntien tai yhdistysten ihmistä ja yli 120 erilaista yhdistystä.

Kulttuuritoimijoiden lisäksi mukana on ollut yhdistyskenttää laajasti, potilasjärjestöistä palokuntiin ja eläkeyhdistyksistä nuorisojärjestöihin. Verkostoitumisen ja kohtaamisten kautta on syntynyt uusia ideoita ja alkanut rakentua uutta toimintaa.

Kiitos kaikille tapaamisia järjestäneille ja niihin osallistuneille – jatkukoon kumppanuuksien rakentaminen ja vaaliminen tulevaisuudessakin!

 

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Linkkejä:

Verkko-opas: Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina. Opas on kaikkien käytettävissä Suomen Kotiseutuliiton verkkosivustolla.

Kumppanuuspöydän rakennusopas. Kuntaliiton julkaiseman oppaan voi ladata pdf-tiedostona Kuntaliiton verkkokaupasta.