Vastaa valtion digikyselyyn

10.3.2020 Uutinen

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito – laaja kysely selvittää suomalaisten digitaitojen tason

Suomalaisten digitaitojen tärkeys korostuu palveluiden muuttuessa sähköisiksi. On arvioitu, että noin neljänneksellä väestöstä olisi liian heikot digitaidot, mutta varmaa tietoa tilanteesta ei ole. Juuri käynnistynyt digitaitokysely selvittää suomalaisten digitaitojen todellisen tilan. Monet kotiseutuyhdistykset antavat omalla alueellaan asuville ihmisille tukea digitaalisten palvelujen käyttöön.

Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta: www.dvv.fi/digitaitokartoitus 

Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella, joita digituen alueelliset koordinaattorit jakavat ympäri Suomea. Paperilomakkeita tulee muun muassa kirjastoihin, yhteispalvelupisteisiin sekä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkoihin. Vastauksia kerätään maaliskuun ajan. Kyselyn tulokset julkaistaan toukokuun lopussa.

Digitaaliset palvelut sujuvoittavat arkisten asioiden hoitamista, mutta kaikkien digitaidot eivät vielä ole riittävällä tasolla. Valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto selvittävät nyt kyselyllä kansalaisten digitaitojen tasoa ja siten digituen tarvetta.

”Digitukea on jo saatavilla ympäri Suomen. Tuen tarvitsijoiden määrä on tärkeää saada selville, jotta digitukea voidaan tarjota riittävän kattavasti. Digitaaliset palvelut ja tuki niiden käyttöön kuuluu kaikille”, kertoo digituen projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota ja koordinoi valtakunnallista digitukiverkostoa. Verkoston kautta kaikki Suomen digituen tarjoajat saavat hyödyllistä tietoa digitaitojen kehittämisen tueksi ja voivat jakaa keskenään hyväksi todettuja malleja.

Digitaitokyselyyn voi vastata netissä tai paperilla
Tänään avautunut digitaitokysely on tarkoitettu kaikille, myös heille, jotka eivät käytä älylaitteita tai asioi itse sähköisesti. Kyselyyn toivotaan vastauksia mahdollisimman laajasti taidoista riippumatta.

“Digituen tarjonnan kehittämisen lisäksi kyselyn tulokset tuovat meille arvokasta tietoa myös digipalvelujen kehittämisen tueksi. Siksi on tärkeää, että kyselyyn saataisiin vastauksia niin heiltä, jotka eivät käytä mitään digilaiteitta kuin myös heiltä joille digipalvelut ja – laitteet ovat luonteva osa arkea”, toteaa erityisasiantuntija Sanna Juutinen valtiovarainministeriöstä.

Digitaitokysely on osa valtiovarainministeriön rahoittamaa ja Digi- ja väestötietoviraston toteuttamaa valtakunnallista digituen koordinaatiota. Kysely on ensimmäinen digitaitojen valtakunnallinen kartoitus, jonka avulla saadaan tietoa digituen ja digipalvelujen kehittämisen tueksi. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa KPMG.

Lisätietoja digituesta Digi- ja väestötietoviraston sivuilla dvv.fi/digituki ja hyödyllistä tietoa digituen tarjoajille Suomidigissä www.suomidigi.fi/ryhmat/digituki.