Vastaa Mestarit ja kisällit -kyselyyn!

27.11.2018 Uutinen

Mestarit ja kisällit -hankkeen kysely on auki paitsi Kotiseutuliiton jäsenyhteisöjen edustajille, myös liiton ulkopuolisille kotiseutu-, kulttuuri- ja sukupolvitoimijoille!

Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -hanke on käynnistynyt kahdella pilotilla syksyllä 2018. Tässä Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa hankkeessa ollaan vuodenvaihteen jälkeen siirtymässä toimintamallin konseptointiin ja valtakunnalliseen jalkauttamiseen. Tavoitteenamme on laajentaa toimintaa eri puolille Suomea ja vakiinnuttaa siitä uusi toimintamuoto kotiseututyölle. Nyt kuulemme mielellämme jäsentemme ja muiden sidosryhmien mielikuvia hankkeesta, sekä kiinnostustanne sukupolvia yhdistävän kotiseututoiminnan aloittamiseen.

Olemme avanneet lyhyen kyselyn, johon vastaamalla autat Kotiseutuliittoa pilottivaiheen arvioinnissa ja jatkohankkeen suunnittelussa. Vastaamiseen kuluu aikaa pari minuuttia. Kysely löytyy oheisesta linkistä ja on auki keskiviikkoon 19.12.2018 klo 16 asti.

KYSELY: https://goo.gl/forms/hUy8SVE34CdCe6cq1

Jokainen vastaus on meille hyvin arvokas. Olit sitten seurannut hanketta aktiivisesti alkumetreiltä asti tai kuullut siitä ensimmäisen kerran tätä uutista lukiessasi, toivottavasti vastaat kyselyyn.

Kiitos!

Yhteistyöterveisin
Maikku Talvitie,
Mestarit ja kisällit -hankkeen koordinaattori
maria.talvitie@kotiseutuliitto.fi, 045 162 8440

Mistä olikaan kyse?

Kotiseutuliitto käynnisti syksyllä 2018 Mestarit ja kisällit -hankkeen, jossa lapset ja nuoret kohtaavat ikäihmisten kanssa kulttuurin äärellä. Toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten kiinnittymistä kotiseudulleen ja osallisuutta omaan yhteisöönsä.

Paikallisten ryhmien itse laatimien suunnitelmien mukaan tutustutaan kotiseutuun, sen kulttuurikohteisiin ja moninaiseen suomalaiseen kulttuuriin vanhoine ja uusine piirteineen, tapoineen ja perinteineen. Hankkeen rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Kotiseutuliitto.

Pilottipaikkakunnilla Sodankylässä ja Turussa järjestetään koululaisten ja senioreiden kerhotyyppisiä tapaamisia pitkin syksyä. Tavoitteena on laajentaa toimintaa eri puolille Suomea ja vakiinnuttaa siitä uusi toimintamuoto kotiseututyölle. Lue lisää hankkeen sivulta!