Vastaa Museoviraston kyselyyn ja vaikuta aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmaan

16.5.2019 Uutinen

Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma tekeillä. Mitä yhteisönne tekee kulttuuriperinnön alalla, miten haluaisitte olla mukana elävän perinnön työssä ja minkälaisia tukitoimia kaipaatte? Vastaa ja vaikuta!

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Museovirasto on nyt laatimassa aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmaa vuosille 2019–2022. Verkkokyselyn avulla Museovirasto kokoaa tietoa toiminnasta ja kartoittaa toimijoiden näkemyksiä ja tarpeita.

Kaikki Kotiseutuliiton jäsenet voivat vastata kyselyyn. Kysely tulee täyttää kerralla, eli sitä ei voi tallentaa kesken vastaamisen. Voit kuitenkin tutustua kysymyksiin linkistä etukäteen. Kysely on auki 5.6. saakka. Linkkiä ja tietoa kyselystä saa myös jakaa! Kysely: www.webropolsurveys.com/S/38E30F8DEB535257.par

Kyselyssä kysytään muun muassa millä tavoin te toimitte aineettoman kulttuuriperinnön parissa, millaista toimintaa teillä on, millaisten yhteisöjen tai tahojen kanssa toimitte yhteistyössä, mitä kautta saatte tai haluaisitte saada tietoa ja mistä aiheista. Lisäksi kysytään muun muassa millaisia tapahtumia toivoisitte Museoviraston järjestävän aineettoman kulttuuriperinnön suojeluun liittyen ja miten yleisesti osallistumista aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen voisi parhaiten tukea Suomessa.

Kyselyllä Museovirasto haluaa tavoittaa Suomessa toimivien järjestöjen, instituuttien ja muiden tahojen aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvää työtä ja verkostoja. Kyselyyn on mahdollista vastata myös anonyymisti. Tuloksista tiedotetaan niin, että vastaajien henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa.

Taustaa

Suomi ratifioi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto koordinoi työtä kansallisesti.

Vastauksesi on erittäin arvokas. Kiitos yhteistyöstä!

————————————————————

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Vietämme joulua ja monia muita vuotuisia juhlia, kuorolaulu kiinnostaa kaikenikäisiä, maakunnilla on omat ruokareseptinsä ja lapasmallinsa.

Aineeton kulttuuriperintö yltää kaikkialle ihmisen toiminnan muotoihin. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. Näiden pohjalta voi syntyä esineitä, erilaisia esittäviä ilmaisun muotoja tai vaikkapa ruokia ja leikkejä.

Aineettomaan kulttuuriperintöön sisältyy ilmiöitä, jotka elävinä ja muuntuvina säilyvät sukupolvilta toiselle. Kulttuuriperintö on monimuotoista, ja se voi omaksua piirteitä niin naapurikylästä kuin maailman toiselta puoleltakin. Se saa voimansa yhteisöistä ja riippuu niistä, jotka siirtävät tietoa, taitoja ja tapoja eteenpäin. Yhteisöt itse määrittelevät elävän perintönsä arvon ja merkityksen.

www.aineetonkulttuuriperinto.fi

Kotiseutu-vuosikirja 2015 käsitteli laajasti aineetonta kulttuuriperintöä. Kuva kirjan kuvitusta.