Valtakunnallisten kotiseutupäivien avajaiset Espoossa: “Kotiseutu on yhdessä tekemistä toinen toisistamme välittäen”

7.8.2015 Tiedote

Valtakunnalliset kotiseutupäivät kokoavat parhaillaan Espooseen koko joukon kotiseutuaktiiveja eri puolilta Suomea. Päivien monipuolisen ohjelman myötä kaikilla, myös espoolaisilla itsellään, on mahdollisuus tutustua ja rakastua sekä Espooseen että kotiseututyöhön.

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisanderin puhe Espoon Valtakunnallisten kotiseutupäivien avajaisissa Sellon kauppakeskuksessa 7.8.2015

Hyvät espoolaiset ja kaikki kotiseutua rakastavat

Olemme aloittamassa valtakunnallisia kotiseutupäiviä nyt jo toista kertaa täällä Espoossa. Ensimmäisen kerran päiviä vietettiin vuonna 1989 ja kaikkiaan niitä on vietetty joka vuosi vuodesta 1949 lähtien.

Miksi kotiseutupäiviä vietetään?

Kotiseututyötä tehdään Suomessa vapaaehtoisvoimin. Näin kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua oman paikkakunnan perinteen ja historian ylläpitämiseen, tallentamiseen ja tutkimiseen sekä osallistumaan oman paikkakuntansa kehittämiseen yhdessä muiden kuntalaisten ja viranomaisten kanssa.

Tätä työtä kotiseutuväki ja paikkakunnat esittelevät paitsi omalle väelle myös meille täällä vieraileville. Ja nämä vierailut tuovat loistavia kohtaamisia ja katsauksia kunkin kotiseutupäiväpaikkakunnan ihmisiin ja osaamiseen.

Meillä jokaisella on yksi tai useampi kotiseutu, joskus asuinpaikka on muuttunut monta kertaa elämän aikana, joskus jopa uuteen maahan ja myös näihin paikkakuntiin voi syntyä vahvaa kotiseuturakkautta.

Kotiseutu ei kuitenkaan ole ollut, eikä ole staattinen ja muuttumaton. Muutoksia on tapahtunut aina ja haasteita on ollut jokaisena aikakautena.

Kotiseutujemme tulevaisuus kiteytyy arvoihin ja arvostukseen. Näemmekö me arvokkaana sen mistä me ponnistamme? Tunnistammeko taustamme, juuremme ja historiamme? Olemmeko valmiita kehittämään, ideoimaan ja viemään eteenpäin kotiseudun tulevaisuutta? Aina ei tarvitse olla pysyvä asukas eikä paikkakunnan veronmaksaja, vaan sellainen joka tunnistaa alueen kotiseudukseen, kesäasukkaana, muualle muuttaneena, juuri paikkakunnalle tulleena ja sitä toista kotiseutua kaipaavana, maahanmuuttajana tai muualla asuvana paikkakunnalla sukujuurensa omistavana. Kaikilla meillä tulee olla mahdollisuus osallistua kotiseutujemme eteenpäin viemiseen ja työn tekemiseen kotiseudun hyväksi. Sitä työtä kotiseutuyhdistykset ja kotiseutuliitto tukevat ja tekevät.

Tarvitsemme kohtaamisia, verkostoja ja ihmisiä. Jokaisella meistä on oma tarinamme kerrottavana. Näiden tarinoiden kautta syntyy mielen kotiseutu. Kertomusten Espoosta syntyy ihmisten Espoo. Kerrotaanko täällä aktiivisesti siitä millaista täällä on ollut, mitä täällä osataan ja miten täällä tulevaisuutta rakennetaan? Pääsevätkö kertomuksiin kaikenlaiset ihmiset; ne suuret ja ne pienet, arvokkaat ja vähemmän arvokkaat. Kaikki he jotka ovat panoksensa kotiseudulleen antaneet. – Olleet olemassa, ja jättäneet kuvansa ihmisten mieliin. Kaikesta siitä syntyy kotiseutu.

Keskeistä ovat ihmiset, halu välittää ihmisistä: suomalaisista ja ulkomaalaisista, täällä kasvaneista ja tänne muuttavista. Me emme saa jättää ihmisiä tai alueita yksin. Luonto ja suomalainen mielenmaisema ovat meitä rakentaneet ja ne rakentavat meitä edelleen, osana sitä on ihminen yhdessä toisten kanssa.

Sitä kotiseutu on, yhdessä tekemistä innostuneesti ja kiinnostuneesti, välittäen toinen toisistamme. Siinä myös on kotiseutuyhdistysten vahvuus ja voima, yhdessä tekeminen, oman kotiseudun kehittäminen ja sen asukkaiden historiasta kertominen uusille ja uusille sukupolville. Tehdä merkitykselliseksi se mikä on tuttua, ja muistuttaa siitä mikä meitä kannattaa; juurista ja siitä mikä on meille ominaista. Niin me voimme tuntea olevamme osa jotain sellaista mikä ei katoa vaan siirtyy sukupolvelta toiselle.

Kotiseutu on meille rakas, olemme tehneet työtä sen eteen sukupolvien ajan. Tulevaisuudessa on paljon haasteita eikä meillä ole tarkkaa käsitystä siitä mihin suuntaan maailman kehitys menee. Kuitenkin me pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan siihen, että kilpailukyvyn lisäksi kotiseutumme on inhimillinen, ihmisarvoa kunnioittava ja toinen toisistamme huolehtiva. Sellainen jossa meidän jokaisen elämä on hyvä ja arvokas.

Espoo päivien järjestelyt ovat olleet innostavat ja mukavat. On ollut suorastaa etuoikeus saada tehdä työtä kanssanne. Uskon että se ilo ja tekemisen henki näkyvät meille kaikille päiville osallistuville. Tämän kaupungin nuorekkuus ja innokkuus uuteen sekä kyky hahmottaa historia osaksi nykypäivää tulee olemaan yksi kiinnostavimmista teemoista päivillä.

Lämmin kiitos Espoon kaupungille, kaikille espoolaisille kotiseutuyhdistyksille, päiviä tukeville yrityksille ja vapaaehtoisille siitä, että saamme järjestää valtakunnalliset kotiseutupäivät Espoossa yhdessä kanssanne.

Lämpimästi tervetuloa kotiseutupäiville tutustumaan, kohtaamaan ja vaikuttamaan!

 

 

Lisätietoja:

Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi


Suomen Kotiseutuliitto on maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö ja kotiseututyön keskusjärjestö, jolla on lähes 840 yhteisöjäsentä ja yli 220 henkilöjäsentä. Liitto on paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä ja vaalii kulttuuriperintöä. Kotiseutuliitto edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukee kotiseututyötä sekä palvelee jäseniään kotiseututyön etujärjestönä.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on Suomen Kotiseutuliiton ja kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma, joilla käsitellään kotiseututyön ajankohtaisia aiheita ja esitellään järjestäjäaluetta. Päiviä on järjestetty vuodesta 1949 lähtien joka vuosi. Edellisen kerran kotiseutupäiviä vietettiin eloisassa Espoossa vuonna 1989. Vuoden 2016 päivät pidetään Kajaanissa.

Espoon Valtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelma on julkaistu osoitteessa http://www.kotiseutuliitto.fi/kotiseutupaivat2015.

Kotiseutupäivien tapahtumia ja uutisia voi seurata liiton nettisivuilla www.kotiseutuliitto.fi sekä sosiaalisessa mediassa:
www.facebook.com/kotiseutupaivat
https://twitter.com/Kotiseutuliitto
https://instagram.com/kotiseutuliitto
www.flickr.com/photos/kotiseutuliitto