Valtakunnalliset kotiseutupäivät Kokkolaan vuonna 2020

14.3.2018 Uutinen

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on Suomen Kotiseutuliiton ja kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma. Vuonna 2018 kotiseutupäivät järjestetään Lappeenrannassa ja vuonna 2019 Tuusulassa. Kokkolassa päivät järjestetään osana kaupungin 400-vuotisjuhlaa.

Kokkolan kaupunki tiedottaa:

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.3. myöntyä Suomen Kotiseutuliiton yhteistyöesitykseen liiton vuosikokouksen ja valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämiseksi 13.−16.8.2020 Kokkolassa.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat maamme kotiseutuväen suurin vuosittainen kokoontuminen, joka järjestetään perinteisesti elokuun alkupuolella. Tapahtuma kiertää eri puolilla Suomea. Vuonna 2018 kokoontuminen järjestetään Lappeenrannassa ja vuonna 2019 Tuusulassa.

Kokoontumiseen osallistuu vuosittain noin 250−300 virallista kokousosallistujaa eri puolilta Suomea, mutta kotiseutupäivien monipuolinen ohjelma on kerännyt sen lisäksi vuosittain tuhansia osallistujia niin kokouspaikkakunnalta kuin ympäröiviltä alueilta. Päivien ohjelmaan liittyvät kotiseuturetket tutustuttavat vieraita kaupungin eri osiin sekä naapurikuntien keskeisiin kulttuurikohteisiin.

Kotiseutuperinteeseen, muuhun kulttuuriin ja kuntalaisten osallisuuteen keskittyvä tapahtuma sopii hyvin kaupungin 400 –vuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Järjestäjäpaikkakuntana Kokkolalla on mahdollisuus vaikuttaa niin tapahtuman teeman kuin ohjelmankin määrittelyyn.

Kaupungin puolesta päävastuu tapahtuman valmistelusta ja järjestämisestä tulee olemaan kulttuuripalveluilla. Tapahtuman monialaisuus ja laajuus tulee kuitenkin vaatimaan yhteistyötä myös kaupungin muilta vastuualueilta.

Lisätiedot:
Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi [at] kotiseutuliitto.fi

—-

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on Suomen Kotiseutuliiton ja kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma. Se kokoaa yhteen sadat kotiseututoimijat ympäri maan keskustelemaan ajankohtaisista kotiseututyöhön ja paikallisuuteen liittyvistä asioista, verkostoitumaan ja tutustumaan järjestävän kaupungin ja maakunnan vahvuuksiin ja omaleimaisuuteen.

Suomen Kotiseutuliitto jakaa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä kotiseututyön ansiomitalit sekä julkistaa Vuoden kaupunginosan ja Vuoden kotiseutuyhdistyksen.

Päiviä on järjestetty vuodesta 1949 lähtien joka vuosi eri puolilla Suomea. Etelä-Karjalassa Valtakunnalliset kotiseutupäivät on järjestetty aikaisemmin kolme kertaa; Parikkalassa vuonna 1958 ja Imatralla vuosina 1970 ja 1993. Ensi vuonna Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään Tuusulassa.

Lisätiedot: Valtakunnalliset kotiseutupäivät

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.