Uusi kotiseutuneuvoksen arvonimi

20.12.2018 Uutinen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö  myönsi 19. joulukuuta 61 arvonimeä

Suomen Kotiseutuliitto onnittelee uutta kotiseutuneuvosta

Tauno Arvo Suominen, maaseutumatkailuyrittäjä, Loimaa

Tasavallan presidentin myöntämä arvonimi on julkisen arvonannon osoitus kansalaisen yhteiskunnan hyväksi tekemästä työstä ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata henkilön elämäntyötä. Arvonimiä myönnetään yleensä kaksi kertaa vuodessa ja niitä on myönnetty vuodesta 1918 lähtien yhteensä yli 14 000.

Lisätietoa arvonimistä: Valtioneuvoston kanslia

Kaikki kotiseutuneuvokset Suomen Kotiseutuliiton sivuilla