Kotiseutu-vuosikirja 2016

5,00 

Osasto:

Teema: Kotiseutu iän myötä
Ilmestynyt 2016

Kotiseutu-vuosikirja avaa tällä kertaa näkökulmia kotiseudun kokemiseen eri ikäkausina ja elämänvaiheissa. Artikkelit tuovat esille omakohtaisia kokemuksia kotiseudusta, toimintaa kotiseudulla ja kulttuuriperintötyössä sekä kiinnostavaa tietoa kotiseutututkimuksesta.

Kirja alkaa kotiseutukokemuksilla eri elämänvaiheissa. Toinen osa koostuu lapsuuden kotiseuduista. Vuosikirjassa on myös useampi artikkeli kotiseutukasvatuksesta, mikä on ollut yksi Kotiseutuliiton painopistealueita viime aikoina. Ikääntyminen ja niin sanottu kolmas ikä voivat tuoda aivan uusia mahdollisuuksia harrastaa kotiseutuasioita. Missä olo on kotoinen, on myös keskeinen kysymys, kun valitaan missä asuu vanhuutensa. Vuosikirjassa käsitellään myös monipaikkaista kotiseutua ja ajassa muuttuvia kotiseutuja.

Teoksen 16 artikkelin kirjoittajat ovat kulttuuriperinnön asiantuntijoita, tutkijoita ja harrastajia.

Päätoimittaja: Riitta Vanhatalo
Toimituskunta: Seppo Knuuttila, Rauno Lahtinen, Liisa Lohtander, Pia Puntanen ja Janne Vilkuna
Pehmeä kansi
ISSN 2323-9271

Lisätiedot ja sisällysluettelo