Tulorekisteri muuttaa yhdistysten ja säätiöiden palkkatietojen ilmoittamisen

5.12.2018 Uutinen

1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö), jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava. Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä.

Tärkeää!
– Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa.
– Verovapaat kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.
– Tulorekisteri ei muuta apurahojen tai stipendien ilmoittamista.
– Sähköinen asiointi on perusedellytys.
– Tiedot on annettava viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
– Jos maksat ja ilmoitat itse palkat – tutustu tulorekisteriin!

Avoin ja maksuton verkkokurssi! Voit opiskella tulorekisterin perusasioita milloin tahansa myös verkkokurssilla. Kurssi on avoin ja maksuton.

Osallistu verkkokurssille (Moodle)

Lisätietoa Vero.fi-palelussa