Terva on elävää kulttuuriperintöä

6.3.2024 Uutinen

Tervan valmistustaito on arvokasta mutta uhanalaista kansanperinnettä. Tervalla on suuri merkitys myös rakennusperinnön kunnossapidossa. Eläköön terva ry etsii nyt tietoa tervanpolton nykytilasta ja osaajista.

Eläköön terva ry (Leve Tjäran rf) perustettiin v. 2015 ja sen päätavoite oli EU:n vaatiman tervan kemikaalirekisteröinnin järjestäminen. Vaativa rekisteröinti maksoi n. 150 000 euroa ja onnistui lähinnä kulttuurirahastojen ja Kirkkohallituksen tuella. Tämän jälkeen yhdistys on keskittynyt edistämään tervan tuotantoa ja tervakulttuuria.

Terva suojaa arvokasta rakennusperintöä

Tunnelmakuva Alavetelin tervahaudalta Kuva Juhani Viitanen
Tunnelmakuva tervahaudalta Alavetelistä. Kuva: Juhani Viitanen.

Mäntytervaa pidetään parhaana ratkaisuna historiallisten puurakenteiden suojaamiseen. Esimerkiksi Kirkkohallitus edellyttää paanukattoihin käytettävän nimenomaan kotimaista mäntytervaa. Tervaa tarvitaan tähän ja moniin sen muihin käyttötarkoituksiin paljon enemmän kuin nykyään maassamme tuotetaan – ja harvat valmistuksen taitajat ikääntyvät. Ammattimaisia, säännöllisiä tuottajia on maassamme vain muutamia. Tervan saatavuuden suhteen tilanne on siis perin huolestuttava ja haavoittuva.

Tervaa valmistetaan myös useiden kotiseutuyhdistysten ja seurojen toimesta. Näidenkin pienemmillä tuotantomäärillä on kokonaisuuden kannalta suuri merkitys. Kotimainen mäntyterva on arvokas, hiiltä sitova lähituote, jonka toivotaan yhä enemmän korvaavan maahan tuotua sekatervaa.

Lisää osaamista ja tietoa tarvitaan

Perinteinen tervanpoltto vaatii hyvän raaka-aineen lisäksi valtavan määrän rankkaa työtä – ja tietysti osaamista. Yhdistyksen vuonna 2022 julkaisema kuvitettu tervanpoltto-ohje dokumentoi perinteisen tervanpolttoprosessin sekä toimii perusohjeena aloitteleville tervanpolttajille. Tänä syksynä ohje on ilmestynyt kaikkien ulottuville, yhdistyksen nettisivulle www.elakoonterva.fi.

Eläköön terva ry pyrkii edistämään tervan tuotantoa perinteisin ja modernein menetelmin. Tieto nykyisistä tervan valmistajista ja osaajista on tärkeää. Yhdistys selvittää kyselyllä tervanpolton nykytilannetta, tervanpolton osaajien määrää sekä tervakulttuuriin liittyvää paikallistietoa ja -historiaa.

Mikäli paikkakunnallanne tai yhdistyksessänne on tietoa tervanpolttoon ja tervakulttuuriin liittyen, vastaattehan kyselyyn viimeistään 30. huhtikuuta oheiselta sivulta löytyvän linkin kautta: https://elakoonterva.fi/yhdistys/

Lisätietoa: Eläköön terva ry, www.elakoonterva.fi

Ilkka Pollari, puheenjohtaja, ilkka.pollari56 @ gmail.com,