Teppo Ylitalosta Kotiseutuliiton väliaikainen toiminnanjohtaja

23.9.2022 Tiedote
Teppo Ylitalo.
Teppo Ylitalo. Kuva: Benjam Pöntinen.

Suomen Kotiseutuliiton hallitus on valinnut 44-vuotiaan filosofian maisteri ja väitöskirjatutkija Teppo Ylitalon liiton toiminnanjohtajan sijaiseksi kuuden kuukauden määräajaksi. Ylitalo aloittaa tehtävässä 1. marraskuuta.

Ylitalo on työskennellyt aiemmin laajasti kulttuuriperinnön, tutkimuksen ja opetuksen sekä aluekehittämisen tehtävissä mm. Vanhan Paukun kulttuurikeskuksessa Lapualla, Etelä-Pohjanmaan liitossa ja Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutissa.

Tällä hetkellä hän on opintovapaalla Keuruun museon johtajan tehtävästä. Tekeillä oleva väitöskirja käsittelee alueellisten identiteettien rakentumista Suomessa.

”On hienoa päästä tekemään yhä intensiivisemmin töitä sekä kotiseutuliikkeelle että itselleni tärkeiden teemojen, kuten paikallisuuden, kulttuuriperinnön, osallisuuden ja lähidemokratian parissa. Kotiseututyön kautta ihmiset voivat hahmottaa juuriaan ja rakentaa identiteettiään. Koen, että jokaisella on oikeus olla osa yhteisöä ja yhteistä tarinaa”, Ylitalo toteaa.

Kotiseutuliitto on Ylitalolle tuttu jo vuosien ajalta

Ylitalo on toiminut Kotiseutuliiton luottamustehtävissä vuodesta 2013 lähtien. Hän on ollut mm. kolme vuotta valtuuston varapuheenjohtajana ja vuodesta 2019 hallituksen jäsenenä. Aiemmin hän toimi myös pitkään Suomen Sukututkimusseuran puheenjohtajana.

”Uskon vahvasti paikallisuuden ja yhdessä tekemisen voimaan. Kotiseututyöllä on paljon annettavaa tähän päivään ja huomisen rakentamiseen”, Ylitalo jatkaa.

Ylitalo on kotoisin Etelä-Pohjanmaan Lapualta, ja hän asuu Keski-Suomessa Jämsänkoskella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Kotiseutuliiton nykyisen toiminnanjohtajan Riitta Vanhatalon Kansallisen audiovisuaalisen instituutin johtajaksi 1. marraskuuta alkaen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

”Riitta on tehnyt liitossa erinomaista työtä, ja häneltä jäävät saappaat ovat suuret. Ennestään tuttujen, huippuosaavien työtovereiden ja luottamushenkilöiden kanssa on innostavaa ruveta hommiin”, Ylitalo iloitsee.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu noin 750 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, yli sata kuntaa ja maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.

Kotiseutuliitto vastaa valtionavustuksen jakamisesta seurantalojen korjauksiin ja tarjoaa asiantuntijaneuvontaa korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.