TEM selvittää monipaikkaisen työn lisäämistä – Kotiseutuliitto toivoo toimenpiteitä

30.8.2019 Tiedote

Kotiseutuliitossa on viime vuosina puhuttu paljon monipaikkaisuuden merkityksestä alueiden elinvoimaisuudelle. Kotiseutuliitto on valmis tarjoamaan asiantuntijuuttaan työ- ja elinkeinoministeriön selvitystyöhön.

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämistä, eli tapoja, joilla työskentely, asuminen ja toimiminen useammalla paikkakunnalla on mahdollista.

Suomen Kotiseutuliitto haluaa nostaa tässä yhteydessä esille sen, että monipaikkaisuus liittyy ihmisten arjen valintoihin ja monipaikkaisuuden täytyisi aina olla vapaaehtoista. Kotiseutuliitto ei ota kantaa virastojen alueellistamiseen, vaan korostaa monipaikkaisuutta yksilöiden ja perheiden näkökulmasta.

Kotiseutuliiton puheenjohtaja Janne Vilkuna kannattaa laajaa selvitystyötä ja toivoo, että selvitys johtaa myös toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat useamman kotiseudun. Parhaassa tapauksessa henkilö saisi itse määritellä myös, miten hän kunnallisverotuksessa osallistuu molempien kotipaikkojensa palvelujen rahoittamiseen.

Liiton varapuheenjohtaja Anne-Maija Laukas muistuttaa, että monipaikkaisuuteen ja etätyöhön kannustaminen vaatii myös hyviä, nopeita ja kattavia nettiyhteyksiä koko maahan, mikä ei kaikkialla vielä toteudu.

Kaiken kaikkiaan monipaikkaisuutta ei ole huomioitu ja sovellettu yhteiskunnallisesti riittävästi. Monet asuvat käytännössä jo nyt eri syistä useammilla paikkakunnilla. Esimerkiksi vapaa-ajan asujat ovat paikkakunnillaan merkittävä voimavara ja elinvoiman lähde. Kotiseutuliitto on mielellään käytettävissä asiantuntijana selvitystyössä.

Ministeriön selvityksen tehtävänä on arvioida, ovatko nimenomaan elinkeinoministerin alaisuudessa toimivien organisaatioiden sijainti- ja toimipaikat parhaat mahdolliset ja onko niissä mahdollisuuksia lisätä etä- ja joustotyötä. Työ kuitenkin perustuu hallitusohjelmaan, jossa paikasta riippumaton työnteko nousee yleisellä tasolla vahvasti esille.

Hallitusohjelman mukaan uutta teknologiaa on hyödynnettävä, jotta joustava eläminen, työskentely ja yrittäminen ovat mahdollisia. Näin olleen työ- ja elinkeinoministeriön selvitys on vasta ensimmäinen avaus asian laajemmalle pohdinnalle.

Selvityksen tueksi perustetaan ohjausryhmä. Työn pohjana ja tukena käytetään aiempia tehtyjä selvityksiä, kuten Timo Reinan ja Anna-Kaisa Ikosen tekemää selvitystä Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla.

TEMin uutinen aiheesta (30.8.2019)

—-

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 101 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
puh. 040 733 7033
riitta.vanhatalo@kotiseutuliitto.fi

Yhteystiedot

 

.