Tehdäänkö teilläkin kotiseututyötä eri-ikäisten kanssa? Ilmianna hyvä toimintamalli!

21.8.2019 Uutinen

Mestarit & kisällit -hankkeessa kerätään tietoa kentällä tehtävästä ylisukupolvisesta kotiseututyöstä. Tomintamalleja ja hyviä käytäntöjä kerätään kyselyllä, joka on auki ainakin syyskuun loppuun. Tehdäänkö teillä tai naapurissa kotiseututyötä yhdessä eri-ikäisten kanssa?

Kyselyllä pyritään keräämään tietoa siitä, minkälaista ylisukupolvista kotiseututyötä kentällä jo tehdään ja tuomaan tieto huippukäytännöistä muidenkin saataville.

Ilmianna siis eri-ikäiset tavoittava toiminta vastaamalla kyselyyn, jonne pääset tästä!

Toiminta, jossa sukupolvet kohtaavat ja joissa eri-ikäisten on mahdollista tutustua toinen toistensa maailmaan, perinteisiin ja tekemisiin, voi saada luvan myös käyttää Mestarit & kisällit -hankkeessa tuotettuja materiaaleja, hankkeen tunnusta sekä saada henkilökohtaista sparrausapua omaan toimintaan.

*******

Mestarit & kisällit on Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen Kulttuurirahaston suurhanke, jossa luodaan uusi katse kotikulmiin! Lapset, nuoret ja eläkeikäiset kutsutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan näköistään toimintaa yhdessä
– oppimaan toinen toisiltaan paikalliskulttuurista, menneestä ja tästä päivästä.