Sääksmäen kulttuuriraitti Huittula kuva Martina Motzbäuchel

Maisema Valkeakoskelta