Taikelta haettavissa avustuksia harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan

28.4.2022 Uutinen

Taiteen edistämiskeskuksen erityisavustukset harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan ovat haettavissa 11. toukokuuta lähtien. Haku päättyy 8. kesäkuuta.

Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset.  Rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta. Avustukset kohdennetaan harvaan asutun alueen kulttuuritoimintaan. Aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista ja alueen asutusrakenne on hajanaista.

Mihin avustusta voi hakea?

Avustukset on tarkoitettu vuosina 2022-2023 toteutettaviin   

  • taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutuilla alueilla  
  • taide- ja kulttuurihankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asuttujen alueiden asukkaiden osallisuus ja osallistuminen sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen 

Hankkeen tulee kohdistua pääasiassa harvaan asutulle alueelle, ja sen hyödynsaajat ovat harvaan asutulla alueella. Avustusta voi saada esimerkiksi taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja osallisuuden vahvistamiseen, ympäristötaideprojekteihin, taide- ja kulttuuritapahtumien kehittämiseen, kulttuurimatkailun kehittämiseen, aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin tai taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parantaviin hankkeisiin.

Tarkemmat tiedot hakemisesta, kriteereistä, arvioinnista ja muista ehdoista löytyvät Taiken hakuilmoituksesta: https://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/-/stipend/AhK7rZDMBpbH/viewStipend/11185