Syyskokous valitsi Suomen Kotiseutuliiton johtoon asiantuntevia kotiseutuaktiiveja

12.12.2016 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton tiedote

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja Kirsi Moisander. Vahvasti kotiseututyöhön ja liiton toimintaan sitoutunut leppävirtalainen Moisander on ollut liiton hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012. Liiton hallituksen jäsen hän on ollut vuodesta 1997 lähtien.

Helsinkiläinen, toiselta kotiseudultaan porvoolainen filosofian maisteri, Haagalainen-lehden päätoimittaja Tuula Salo valittiin uutena jäsenenä Kotiseutuliiton hallitukseen. Salo on ollut Kotiseutuliiton valtuustossa Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan edustajana vuodesta 2008. Lisäksi hän on liiton kaupunkityön jaoston jäsen. Työurallaan mm. pankkimuseosta ja -arkistosta vastannut Salo tekee aktiivisesti kotiseututyötä sekä Helsingin Haagassa että Porvoon Piirlahdessa.

Erovuorossa ollut kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus Kokkolasta valittiin jatkamaan hallituksessa. Purontaus on ollut Kotiseutuliiton hallituksessa vuodesta 2013 lähtien ja valtuustossa Keski-Pohjanmaan edustajana vuodesta 2009 lähtien. Purontaus tuo Kotiseutuliiton toimintaan muun muassa kunta- ja kansalaisosallistumisen osaamista.

Kotiseutuliiton ja liiton valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin filosofian maisteri, jatko-opiskelija Teppo Ylitalo Lapualta. Ylitalo on ollut Kotiseutuliiton valtuustossa Etelä-Pohjanmaan edustajana vuodesta 2013 ja valtuuston toisena varapuheenjohtajana vuodesta 2015. Kulttuuri- ja museoalalla koko työikänsä työskennellyt Ylitalo uskoo lujasti kotiseutuun sekä lähiyhteisön ja identiteetin merkitykseen ja haluaa antaa oman panoksensa niiden eteen tehtävään työhön.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kasvatustieteiden tohtori, rehtori Irja-Kaisa Lakkala Sodankylästä. Lakkala on ollut Kotiseutuliiton valtuustossa Lapin edustajana vuodesta 2011. Lakkalan mielestä kotiseututyössä on keskeistä osallisuuden mahdollistaminen, paikallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä kotoutumisessa auttaminen.

Luottamushenkilöt valittiin liiton valtuuston syyskokouksessa Helsingissä lauantaina 10. joulukuuta.

Hallituksen jäseninä jatkavat kautensa loppuun dosentti Rauno Lahtinen Turusta, historiantutkija Pia Puntanen Mikkelistä, ministeri Raimo Sailas Espoosta ja sivistystoimenjohtaja Sampo Suihko Espoosta. Kotiseutuliiton ja liiton valtuuston puheenjohtajana toimii professori Janne Vilkuna Orimattilasta.

Osallisuus ja moninaisuus Kotiseutuliiton suuntana lähivuosina

Kotiseutuliitto tarkastelee, tukee ja tuo esille kotiseututyötä 100-vuotiaassa Suomessa etenkin seuraavien teemojen alla:

  • Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus
  • Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
  • Uudet toimintamuodot kotiseututyössä

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous hyväksyi nämä uudet toiminnan päälinjat Kajaanissa 5. elokuuta, ja päälinjoja toimeenpaneva toimintasuunnitelma hyväksyttiin nyt valtuuston syyskokouksessa 10. joulukuuta.

Liitto haluaa korostaa kansalaisosallisuutta myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessaan. Hyvä kansalainen yhteisöineen on aktiivinen toimija oman elämänsä ja lähiympäristönsä kehittämisessä. Tämän keskeisen yhteiskunnallisen voimavaran puolesta Suomen Kotiseutuliitto vaikuttaa vuonna 2017. Lisäksi Suomi 100 -juhlavuoden Yhdessä-teema velvoittaa niin Kotiseutuliittoa kuin sen jäsenistöäkin pohtimaan uusia tapoja tukea niin vanhojen kuin uusienkin suomalaisten kotoutumista kotiseuduilleen.

Vuonna 2017 Suomen Kotiseutuliitto juhlistaa satavuotiaan Suomen kotiseutuja ja seurantaloja – yhdessä suomalaisten kanssa. Kotiseutuliiton itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmakokonaisuus Rakkaudesta kotiseutuun selvittää kansalaiskeskusteluin mitä kotiseutu merkitsee tänä päivänä erilaisille ihmisille eri tilanteissa ja tuo esille tuhannet seurantalot kuvin ja kertomuksin. Juhlavuoden kesä huipentuu elokuussa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Jyväskylässä.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi

Lehdistökuvat:
Tiedottaja Elina Kuismin, puh. 050 440 9411, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi

Kotiseutuliiton Suomi 100 -ohjelma kokonaisuudessaan: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/suomi-100


Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö ja maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliiton yhdistysjäsenkentässä toimii yli 150 000 aktiivista kansalaista. Kotiseutuliitto on aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja, joka edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukee kotiseututyötä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Tutustu: www.kotiseutuliitto.fi