Suuri kansalaiskeskustelu kotiseudun merkityksestä käydään nyt – alkaen Helsingistä 28. helmikuuta

25.1.2017 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton tiedote

Suomen Kotiseutuliitto pysähtyy ja pysäyttää miettimään, mitä kotiseutu tarkoittaa tässä, muutoksia täynnä olevassa ajassa. Mikä tekee paikasta kotiseudun ja mistä paikallinen identiteetti syntyy? Onko kotiseutu pelkkää nostalgiaa vai tässä ja nyt? Voiko ihmisellä olla useampi kotiseutu – tai ei ollenkaan?

Kotiseutuliitto järjestää Helsingissä 28. helmikuuta Mitä kotiseutu merkitsee? -keskustelutilaisuuden kotiseutusuhteesta ja kotiseudun määrittelystä. Tilaisuus on osa Kotiseutuliiton Suomi 100 -juhlavuoden Rakkaudesta kotiseutuun -ohjelmakokonaisuutta. Kaikille avoimet keskustelutilaisuudet järjestetään Helsingin lisäksi Mikkelissä 22.3. ja Oulussa 11.4.

Helsingissä, Kansallismuseon auditoriossa järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan Helsingistä ja pääkaupunkiseudusta kotiseutuna sekä kotiseudun merkityksestä tämän päivän erilaisille suomalaisille, erilaisissa elämäntilanteissa.

Mitä kotiseudusta ajattelee paljasjalkainen stadilainen, junantuoma, kaupunkiaktivisti, maahanmuuttaja, kotiseututoimija tai nuori? Keskustelussa ovat mukana valmistelluilla puheenvuoroilla muun muassa kaupunkitapahtumien kehittäjä ja tuottaja Jaakko Blomberg Yhteismaa ry:stä ja kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes Vuosaari-Seurasta. Yleisö voi osallistua keskusteluun sekä paikan päällä että sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #kotiseutu2017.

Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalon mukaan itsenäisyyden juhlavuosi on hyvä hetki päivittää käsitystä kotiseudusta ja sen merkityksestä.

– Kotiseudut ovat kokeneet muutoksia vuosikymmenten varrella. Muuttoliike on jatkuvaa ja moni meistä muuttaa useammankin kerran elämänsä aikana. Pääkaupunkiseudulle muutetaan niin muualta Suomesta kuin ulkomailta, Vanhatalo sanoo.

– Suhde omaan kotiseutuun ja asuinympäristöön on henkilökohtainen. Yhteisenä paikkana siitä tulee yhteisöllinen kokemus. Kiinnostus omaa asuinympäristöä kohtaan on korkealla, mikä näkyy asukkaiden aktiivisena toimintana kaupunginosien ja kylien elävyyden ja viihtyisyyden hyväksi. Lisäksi kotiseutusuhdetta ja sen eteen tehtävää työtä tuodaan esiin ja pidetään yllä sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja:
Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi

***

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö ja maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliiton yhdistysjäsenkentässä toimii yli 150 000 aktiivista kansalaista. Kotiseutuliitto on aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja, joka edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta sekä kehittää ja tukee kotiseututyötä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Tutustu: www.kotiseutuliitto.fi

Suomen Kotiseutuliitto juhlistaa satavuotiaan Suomen kotiseutuja ja seurantaloja – yhdessä suomalaisten kanssa. Kotiseutuliiton itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmakokonaisuus Rakkaudesta kotiseutuun selvittää kansalaiskeskusteluin mitä kotiseutu merkitsee tänä päivänä erilaisille ihmisille eri tilanteissa ja tuo esille tuhannet seurantalot kuvin ja kertomuksin. Juhlavuoden kesä huipentuu elokuussa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Jyväskylässä. Lue lisää: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/suomi-100