Suomen Kotiseutuliitto valmistelee säätiön perustamista tukemaan paikallista kotiseututyötä

15.7.2014 Tiedote

Suomen Kotiseutuliitto valmistelee säätiön perustamista. Valtakunnallisesti toimivan säätiön missio tulee olemaan suomalaisen identiteetin ja paikallisen kotiseututyön tukeminen. Kotiseutuliiton hallitus valmistelee asiaa ja perustaa syksyllä työryhmän viemään varainhankinnan ja säätiön perustamisen toteutusta eteenpäin.

Kotiseututyön toimintaympäristössä tapahtuu isoja muutoksia. Samaan aikaan kotiseutuhenki on uudessa kasvussa ja voimistunut mm. kuntarakennekeskustelun myötä.

Kotiseutuliitto ei rajaa rahoitusta vain tämän hetken kotiseututyön muotojen tukemiseen. Kotiseututyölle syntyy jatkossa myös uusia tarpeita, joihin kotiseutuliikkeen ja sen toimijoiden odotetaan vastaavan. Rahoituskohteita tulee siten syntymään lisää.

Tavoitteena on, että säätiö jakaa ensimmäiset apurahat Suomi 100 vuotta -juhlavuonna 2017.

Rahoituksen tarpeen ovat havainneet kenttätyössä Kotiseutuliiton johtavat luottamushenkilöt ja strategiatyön yhteydessä sen nosti esiin liiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander. Ajatusta tuki myös jäsenistölle kohdistettu kysely, jossa kaivattiin kotiseututyön hankkeille rahoitusmuotoja.

Tieto säätiön perustamisesta julkistettiin Porin SuomiAreena -tapahtumassa 15. heinäkuuta.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö, joka edistää moniarvoista suomalaista kotiseututyötä paikallisiin lähtökohtiin pohjautuen. Liiton jäseninä on 680 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot, 105 Suomen kuntaa sekä valtakunnallisia järjestöjä.

Lisätietoja

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander puh. 040 7448730, etunimi.sukunimi @saunalahti.fi.

Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi