Suomen Kotiseutuliitto sitoutuu kulttuuriympäristötyöhön: Yli 800 yhteisöä haastettu mukaan

28.10.2015 Tiedote

Suomen Kotiseutuliitto vastaa ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön haasteeseen ja sitoutuu toteuttamaan kulttuuriympäristöstrategiaa. Kotiseutuliitto myös haastaa kaikki lähes 850 jäsenyhteisöään toimiin kulttuuriympäristön puolesta.

Mahdollisimman monen organisaation ja yksittäisten ihmisten toimia tarvitaan paremman kulttuuriympäristön tekemiseksi. Sitoumus tehostaakin Suomen Kotiseutuliiton toimia kulttuuriympäristön hyväksi.

”Haluamme edistää kulttuuriympäristön vaalimista ja hyvää hoitoa. Koen, että Kotiseutuliiton velvollisuus valtakunnallisena kansalaisjärjestönä on olla edelläkävijä ja esimerkki muillekin. Siksi olemme tehneet kulttuuriympäristösitoumuksen ja haastamme kentän mukaan”, sanoo Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.

Kotiseutuliitto sitoutuu kannustamaan jäseniään tekemään omia sitoumuksia ja toteuttamaan strategian henkeä, tukemaan eri sektorien ja toimijoiden verkostoitumista sekä työskentelemään entistä tiiviimmässä yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa strategian tavoitteiden eteenpäinviemiseksi.

Vuonna 2014 hyväksytyn, ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laaditun kulttuuriympäristöstrategian tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Kulttuuriympäristösitoumus osaksi Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä

Kotiseutuliitto haastaa kaikki jäsenyhteisönsä tekemään kulttuuriympäristösitoumuksen vuoden 2016 aikana ja toteuttamaan kulttuuriympäristöstrategiaa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumien muodossa.

Kulttuuriympäristöpäivät on jokavuotinen Euroopan laajuinen tapahtuma, jolla edistetään kulttuuriperinnön tuntemusta ja arvostusta. Suomessa tapahtumat keskittyvät syyskuun toiseen viikonloppuun. Vuonna 2016 teemana on Porukan paikat, yhteiset ympäristöt.

Sitoumuksen voi yhdistää kulttuuriympäristöpäivien tapahtumaan tai tapahtuman merkitä sitoumukseksi. Kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia voivat olla vaikka kaupunkikorttelin siivoustalkoot, rakennuksen korjaaminen kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen, tutustumisretki lähiympäristöön perheen tai ystävien kanssa, niityn pito avoimena tai vaikkapa lähiöelämää rikastuttava tapahtuma.

Lisätietoa Kotiseutuliiton haasteesta ja sitoumuksesta:
Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto
puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi
kotiseutuliitto.fi/toiminta/kulttuuriymparistositoumus


Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen ja kulttuuriympäristökentän tunnettu toimija. Liitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö, jolla on yli 840 yhteisöjäsentä ja jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista. Kotiseutuliitto on paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä ja vaalii kulttuuriperintöä ja -ympäristöä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.