Suomen Kotiseutuliitto nostaa esiin kotiseutumuseoiden helmiä

25.3.2015 Tiedote

Kotiseutumuseo voi olla loistava matkailukohde. Kotiseutuliitto aloitti vuonna 2015 Kotiseutumuseoiden helmet -hankkeen, jossa vahvistetaan paikallismuseoiden edellytyksiä toimia matkailukohteena ja löydetään hyviä toimintamalleja, jotka voivat olla esimerkkeinä koko paikallismuseokentälle.

Suomessa on yli 1000 paikallismuseota, joista 730 on kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämiä – näistä suuri osa toimii Suomen Kotiseutuliiton jäsenkentässä. Paikallismuseot ovat kirjastojen jälkeen alueellisesti kattavin kulttuuripalveluverkostomme. Paikallismuseoissa on vuosittain yhteensä miljoona kävijää, niiden kokoelmissa on yhteensä 2,4 miljoonaa kohdetta ja hoidossa 3000 rakennusta. Paikallismuseot ovat ei-ammatillisesti hoidettuja museoita, joissa arvokasta vapaaehtoistyötä tekee vuosittain 10 000 ihmistä. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus -tutkimuksen mukaan jokainen museokävijä kasvattaa museon lähialueen taloutta 32–49 eurolla.

Jokainen paikallismuseo on helmi sen omalle kotiseudulle ja toimijoille. Joillekin kotiseutumuseoille matkailukohteena toimiminen on innostava tapa kehittää museon toimintaa ja kertoa alueen tarinaa uusille kohderyhmille. Kotiseutumuseoiden helmet -hankkeessa Kotiseutuliitto nostaa esille nämä museot ja niiden toimijat.

Kotiseutumuseoiden helmet ovat hyviä toimintamalleja

Hankkeessa Kotiseutuliitto luo yhteyksiä paikallismuseokenttään ja verkostoja paikallismuseoiden ja matkailutoimijoiden välille. Liitto etsii joukon kotiseutumuseoiden hyviä matkailuun liittyviä toimintamalleja yhdessä maakuntamuseoiden ja matkailutoimijoiden kanssa. Miten aloitetaan onnistunut yhteismarkkinointi, paikallisen perinteen tuotteistaminen, uusi tapa saada kesäasukkaat museoon, tai kansainvälisten vieraiden huomioiminen? Hanke mahdollistaa paikallisten onnistumisten laajentamisen valtakunnallisiksi esimerkeiksi koko paikallismuseokentälle.

Hankkeen rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä avustuksesta kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen. Ohjausryhmänä toimii Kotiseutuliiton paikallismuseotyöryhmä puheenjohtajanaan museologian professori ja Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja Janne Vilkuna.

Suomen Kotiseutuliitto on maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö ja kotiseututyön keskusjärjestö, jolla on lähes 840 yhteisöjäsentä ja yli 220 henkilöjäsentä. Liitto on paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä ja vaalii kulttuuriperintöä. Kotiseutuliitto edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukee kotiseututyötä sekä palvelee jäseniään kotiseututyön etujärjestönä.

Lisätietoja
Koordinaattori Sini Hirvonen
puh. 045 6140 464
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi

Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
puh. 040 733 7033
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi