Suomen Kotiseutuliitto hakee rakennustutkijaa

28.3.2018 Uutinen

Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta seurantalojen korjausavustusten jakamisesta. Kyse on harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta, joka varataan vuosittain valtion talousarvioon. Korjausavustusta jaetaan noin 1,7 miljoonaa euroa vuodessa. Seurantalojen korjausavustuksilla pyritään säilyttämään seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä ja parantamaan niiden käytettävyyttä.

Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö sekä maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliitto edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria sekä paikalliskulttuurien arvostusta, tukee kotiseututyötä, vaalii kulttuuriympäristöjä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.

Rakennustutkijan tehtävänä on vastata asiantuntijana avustushakemusten käsittelystä ja avustuspäätösten valmistelusta. Rakennustutkija vastaa myös avustuksenhakijoiden ja -saajien korjausneuvonnasta monin eri tavoin. Rakennustutkija osallistuu seurantaloasiain neuvottelukunnan kokousten valmisteluun ja toimii asioiden esittelijänä. Tehtävään kuuluu lisäksi muuta alan sidosryhmäyhteistyötä ja seurantaloasioiden esillä pitämistä.

Onnistuakseen tehtävässä rakennustutkija on perehtynyt perinnerakentamiseen ja -korjaamiseen sekä tuntee toimijakentän hyvin. Tehtävässä tarvitaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Korjausrakentamisen rahoituksen ja avustusmuotojen tuntemus on eduksi. Tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä, järjestelmällisyyttä, hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa sekä matkustamista kotimaassa.

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja siinä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 25.4.2018
Haastattelut pidetään viikolla 19.
Valinta tehdään toukokuun aikana.
Työ alkaa 6.8.2018.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo,
riitta.vanhatalo @ kotiseutuliitto.fi
tai puhelimitse, puh. 040-7337033, seuraavina aikoina:
pe 6.4. klo 9-11 ja ke 18.4. klo 9-11

Lähetä hakemuksesi 25.4.2018 mennessä:
riitta.vanhatalo @ kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi/seurantalot