Suomen Kotiseutuliiton uudistustyö etenee – johto jatkaa entisin voimin

15.12.2014 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja Kirsi Moisander. Leppävirtalainen Moisander valittiin puheenjohtajaksi ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja hän on vahvasti sitoutunut kotiseututyöhön ja liiton toimintaan.

Erovuorossa olleet FT Rauno Lahtinen Turusta ja VTK Raimo Sailas Espoosta valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle liiton hallitukseen.

Kotiseutuliiton ja liiton valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle FM Tuula Salo Helsingistä. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Kainuun maakunnan aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen Sotkamosta.

Luottamushenkilöt valittiin liiton valtuuston syyskokouksessa Helsingissä lauantaina 13. joulukuuta.

Hallituksen jäseninä jatkavat kautensa loppuun ympäristökoulun rehtori Annukka Alppi Hämeenkyröstä, historiantutkija Pia Puntanen Mikkelistä, FT Sampo Purontaus Kokkolasta ja tietokirjailija Harri Turunen Oulaisista. Liiton ja liiton valtuuston puheenjohtajana jatkaa professori Janne Vilkuna Orimattilasta. Valtuuston puheenjohtajisto osallistuu myös hallituksen työskentelyyn puhevaltaisina.

Uudistuksia tekemässä ollut joukko jatkaa

Valinnoilla valtuusto haluaa taata vakauden muutosvaiheessa, jossa liitossa on lyhyen ajan sisällä aloittanut uusi toiminnanjohtaja ja uusi puheenjohtaja.

Lisäksi nykyinen hallitus on valmistellut liiton uuden Rakkaudesta kotiseutuun -strategian. Hallituksessa on monipuolisesti edustettuna kokemus ja asiantuntemus strategian eri osa-alueilta, ja on tarkoituksenmukaista viedä työtä eteenpäin niiden toimesta, jotka sen ovat aloittaneet.

– Ensi vuodelle on monta tärkeää tehtävää, joista yksi on strategian jalkauttaminen. Lisäksi uusi kuntarakenne vaatii liitolta tukea kuntien, maakuntien liittojen ja kotiseutuyhdistysten yhteistyön ja vuoropuhelun käynnistämiseen, Moisander kertoo.

– Paikallisen ja alueellisen identiteetin vahvistaminen on tärkeää. Liitossa on aloitettu suomalaista identiteettiä ja paikallista kotiseututyötä tukevan säätiön perustamisen valmistelut. Ensimmäiset apurahat jaetaan Suomi 100 vuotta -juhlavuonna 2017.

Moisander nostaa myös esiin elokuussa Espoossa pidettävät Valtakunnalliset kotiseutupäivät, joista pyritään entistä vahvemmin luomaan paikallisten asukkaiden tapahtuma.

Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö

Suomen Kotiseutuliitto on maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö. Kotiseutuliitto tukee kotiseututoiminnan edellytyksiä sekä parantaa elinympäristön laatua ja ihmisten viihtyvyyttä vaikuttamalla lainsäädäntöön ja hallintoon.

Liiton jäseninä on 689 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot, 101 Suomen kuntaa sekä valtakunnallisia järjestöjä. Liitto palvelee jäseniään muun muassa antamalla neuvontaa ja koulutusta, julkaisemalla aihepiirin kirjallisuutta ja ajankohtaislehti Kotiseutupostia sekä edistämällä kotiseudun tutkimusta ja tuntemusta.

Espoon Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään 6.–9.8.2015 teemalla Rakkaudesta kotiseutuun – Av kärlek till hembygden.

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander puh. 040 7448730, etunimi.sukunimi @saunalahti.fi.

Lehdistökuvat

Tiedottaja Elina Kuismin, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi