Suomen Kotiseutuliiton syyskokous valitsi liiton johtoon taitavia vaikuttajia

23.11.2015 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja Kirsi Moisander. Vahvasti kotiseututyöhön ja liiton toimintaan sitoutunut leppävirtalainen Moisander on ollut liiton hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012.

Espoon sivistystoimen johtaja Sampo Suihko valittiin uutena jäsenenä Kotiseutuliiton hallitukseen. Kotiseutuliiton toimintaan Suihko tuo näkemystä suuren kaupungin kotiseututyöstä. Espoon kaupunki on esimerkillinen siinä, miten se toimii yhteistyössä kaupunginosayhdistysten kanssa Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto EKYLin välityksellä.

Erovuorossa ollut historiantutkija Pia Puntanen Mikkelistä valittiin jatkamaan hallituksessa.

Kotiseutuliiton ja liiton valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa FM Tuula Salo Helsingistä.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin FM, jatko-opiskelija Teppo Ylitalo Lapualta. Ylitalo on ollut Kotiseutuliiton valtuustossa Etelä-Pohjanmaan edustajana vuodesta 2013. Kulttuuri- ja museoalalla koko työikänsä työskennellyt Ylitalo uskoo lujasti kotiseutuun sekä lähiyhteisön ja identiteetin merkitykseen ja haluaa antaa oman panoksensa niiden eteen tehtävään työhön.

Luottamushenkilöt valittiin liiton valtuuston syyskokouksessa Helsingissä lauantaina 21. marraskuuta.

Hallituksen jäseninä jatkavat kautensa loppuun dosentti Rauno Lahtinen Turusta, FT, kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus Kokkolasta, ministeri Raimo Sailas Espoosta ja tietokirjailija Harri Turunen Oulaisista. Liiton ja liiton valtuuston puheenjohtajana toimii professori Janne Vilkuna Orimattilasta.

Aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja

Kotiseuturakkaus ja mielenkiinto omaa asuinseutua kohtaan elävät uutta tulemistaan. Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistyksissä tehdään monipuolista työtä yhteiseksi hyväksi: vaalitaan, tutkitaan ja tallennetaan perinnettä sekä edistetään asuinympäristön viihtyisyyttä ja hyvää tulevaisuutta.

Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista. Liitolla on tällä hetkellä jäseninä jo 706 paikallisyhdistystä, joita ovat mm. kotiseutu- ja kaupunginosayhdistykset, kyläyhdistykset, museoyhdistykset sekä kulttuuriseurat ja -säätiöt. Lisäksi jäsenistössä on noin 100 kuntaa, maakuntien liitot ja 14 muuta kotiseututyön aluejärjestöä sekä 11 valtakunnallista järjestöä.

Kotiseutuliitto pyrkii tarjoamaan aina tuoreen näkökulman kotiseututyön ajankohtaisiin asioihin. Käynnissä ja suunnitteilla on isoja, tulevaisuuteen tähtääviä hankkeita, jotka osallistavat suomalaiset laajasti mukaan. Jo käynnistynyt itsenäisyyden juhlavuoden kokonaisuus, Rakkaudesta kotiseutuun, herättää keskustelua kotiseutukäsitteestä ja nostaa esille seurantalojen tarinoita. Hanke on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Ensi vuonna Kotiseutuliitto tarjoaa maakunnissa opastusta hanketukien hakuun ja hankesuunnitteluun. Lisäksi paikallismuseoille tarjotaan moderni eMuseo-mobiiliopaspalvelu, ja Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityshankkeessa lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia maankäytön suunnittelussa ja kulttuuriympäristön hoidossa.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi

Lehdistökuvat:
Tiedottaja Elina Kuismin, puh. (09) 612 63225, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi


Suomen Kotiseutuliitto on kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökentän tunnettu valtakunnallinen toimija. Liitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliitto on paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä ja vaalii kulttuuriperintöä ja -ympäristöä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.