Suomen Kotiseutuliiton johtoon asiantuntevia kotiseutuvaikuttajia

2.12.2017 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton tiedote

Yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä, kotiseututyön keskusjärjestö Suomen Kotiseutuliitto tarkastelee, tukee ja tuo esille kotiseututyötä lukuisin tavoin. Tässä työssä avainasemassa ovat paikallisista osaajista ja vaikuttajista valitut luottamushenkilöt. Liiton valtuusto kokoontui syyskokoukseen tekemään päätöksiä muun muassa hallituksen kokoonpanosta.
Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa leppävirtalainen Kirsi Moisander. Vahvasti kotiseututyöhön ja liiton toimintaan sitoutunut Moisander on ollut liiton hallituksen jäsen vuodesta 1997 ja puheenjohtaja vuodesta 2012.

Uusina jäseninä Kotiseutuliiton hallitukseen nousivat tuusulalainen sosionomi (kunnallistutkinto), Tuusula-Seura ry:n puheenjohtaja Jorma Hämäläinen ja turkulainen filosofian maisteri, Turkuseura-Åbosamfundet ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Syrjäsuo.

Jorma Hämäläinen (kuva: Tarja Kärkkäinen) ja Kristiina Syrjäsuo ovat Kotiseutuliiton hallituksen uudet jäsenet.
Jorma Hämäläinen (kuva: Tarja Kärkkäinen) ja Kristiina Syrjäsuo ovat Kotiseutuliiton hallituksen uudet jäsenet.

Jorma Hämäläinen on työskennellyt paikallisuuden ja kotiseutujen parissa liki koko työuransa: kuntajohtajana Pihtiputaalla, Äänekoskella ja Tuusulassa sekä eteläisessä Suomessa paikallislehtiä kustantavan Suomen Lehtiyhtymän johdossa. Eläkkeelle jäätyään vuonna 2016 Hämäläinen on jatkanut kotikunnassaan Tuusulassa kotiseutuvaikuttajana, ensin jäsenenä Tuusula-Seuran johtokunnassa ja vuoden 2017 alusta puheenjohtajana.

Kristiina Syrjäsuo on pitkäaikainen Kotiseutuliiton kaupunkijaoston jäsen. Hän on ollut mukana Turkuseuran toiminnassa yli 20 vuotta ja toiminnanjohtajana 2002 alkaen. 2200 henkilöjäsenen Turkuseura on Kotiseutuliiton aluejärjestö 19 kaupunginosaseuralle. Syrjäsuo on ollut Finlands svenska hembygdsförbund rf:n hallituksen varajäsen, Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnan jäsen ja luottamustehtävissä kaupunginosaseuratoiminnassa.

Kotiseutuliiton ja liiton valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa väitöskirjatutkija Teppo Ylitalo Lapualta. Ylitalo on ollut Kotiseutuliiton valtuustossa Etelä-Pohjanmaan edustajana vuodesta 2013 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2015. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa kasvatustieteiden tohtori, rehtori Irja-Kaisa Lakkala Sodankylästä. Lakkala on ollut Kotiseutuliiton valtuustossa Lapin edustajana vuodesta 2011 ja varapuheenjohtajana vuodesta 2016.

Luottamushenkilöt valittiin liiton valtuuston syyskokouksessa Helsingissä lauantaina 2. joulukuuta.

Hallituksen jäseninä jatkavat historioitsija Pia Puntanen Mikkelistä, kulttuurijohtaja Sampo Purontaus Kokkolasta, filosofian maisteri Tuula Salo Helsingistä ja kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko Espoosta. Kotiseutuliiton ja liiton valtuuston puheenjohtajana toimii professori Janne Vilkuna Orimattilasta.

Kotiseutuliiton ajankohtaiset teemat vuonna 2018

Suomen Kotiseutuliitto painottaa toiminnassaan vuosikokouksen vahvistamia päälinjoja, joita toimeenpaneva toimintasuunnitelma hyväksyttiin nyt valtuuston syyskokouksessa 2. joulukuuta. Päälinjat ovat:

  • Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus
  • Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
  • Uudet toimintamuodot kotiseututyössä

Liitto haluaa korostaa kansalaisosallisuutta myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessaan. Hyvä kansalainen yhteisöineen on aktiivinen toimija oman elämänsä ja lähiympäristönsä kehittämisessä. Tämän keskeisen yhteiskunnallisen voimavaran puolesta Suomen Kotiseutuliitto vaikuttaa vuonna 2018.

Lisäksi vuonna 2018 liiton toiminnassa ja viestinnässä korostuu Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi, jonka tarkoituksena on kasvattaa ihmisten arvostusta kulttuuriperintöään kohtaan sekä lisätä tietoa ja vahvistaa käsityksiä omasta ja Euroopan yhteisestä kulttuuriperinnöstä.

Kotiseutuliitto kannustaa jäsenyhteisöjään mukaan kulttuuriperinnön teemavuoden viettoon monin tavoin. Teemavuosi on keskeisessä roolissa muun muassa maakunnallisissa tilaisuuksissa, joita järjestetään keväällä kaikkiaan 11 maakunnassa. Tilaisuuksissa Kotiseutuliiton jäsenyhdistykset, jäsenkunnat ja maakunnan liitto sekä kannattajajäsenet kohtaavat liiton edustajia ja toisiaan ja keskustelevat ajankohtaisista teemoista.

Toimintavuoden keskeisin kulttuuriperintötapahtuma ja kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma Valtakunnalliset kotiseutupäivät vietetään elokuussa 2018 jo 70. kerran, tällä kertaa Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa. Päivien keskusteluissa kulttuuriperinnön teemavuosi on vahvasti mukana.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi @ kotiseutuliitto.fi


Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Tutustu: www.kotiseutuliitto.fi