Suomen kotiseutuarkistojen tilannetta selvitetään laajalla kyselyllä – vastausaikaa tammikuun loppuun

10.1.2022 Tiedote

Missä ja miten toimivat tällä hetkellä maamme kotiseutuarkistot? Entä millaista tukea ja koulutusta kotiseutuarkistoissa kaivataan? Suomen Kotiseutuliitto kartoittaa tammikuun avoinna olevalla kyselyllä suomalaisten kotiseutuarkistojen toimintaa, osaamista ja tietotarpeita.

Mitä paikallisyhteisöistämme jää, mitä haluamme muistaa? Kotiseutuarkistot toimivat tärkeänä paikallisena muistina. Ne ovat merkittävä paikallinen voimavara ja toimija, jotka säilyttävät yhteistä kulttuurihistoriaamme. Kotiseutuarkistot turvaavat paikallisen asiakirja-aineiston sekä henkisen perinteen keruun, tallentamisen ja käytön.

Kyselyyn voi vastata tammikuun ajan

Kotiseutuliitto on juuri avannut kyselyn Suomen kotiseutuarkistojen tämänhetkisestä toiminnasta, osaamisesta ja tiedon tarpeista. Kysely avautui maanantaina 10. tammikuuta ja siihen voi vastata maanantaihin 31. tammikuuta asti.

Kotiseutuarkistojen tilannetta on selvitetty viimeksi vuonna 1999, joten tuoreelle kyselylle on suuri tarve. Kyselyn tulosten avulla Kotiseutuliitto laatii selkeät, nykylainsäädännön mukaiset toimintaohjeet kotiseutuarkistoille. Jokainen vastaus on tärkeä kotiseutuarkistojen tilanteen ja tuen tarpeen selvittämiseksi, joten jokaisen kotiseutuarkiston toivotaan vastaavan kyselyyn.

Selvityksen asiantuntijana toimii Kansallisarkisto Oulun johtaja Vuokko Joki, joka on Kotiseutuliiton asiantuntija kotiseutuarkistoasioissa. Kotiseutuliitto toteuttaa selvityksen yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Selvityksen tuloksista ja kotiseutuarkistojen tilanteesta tiedotetaan myöhemmin vuoden 2022 aikana.

Pääset vastaamaan kotiseutuarkistokyselyyn tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/9969F01B70CF7787

Lisätietoja kotiseutuarkistoselvityksestä: