Someron Häntälä valittiin Vuoden kaupunginosaksi

26.7.2011 Tiedote

Suomen Kotiseutuliitto on nimennyt Someron Häntälän Vuoden kaupunginosaksi. Lounais-Somerossa sijaitseva Häntälä on aktiivinen kaupunginosa, jossa toimii muun muassa kyläyhdistys, nuorisoseura ja 4H-kerho.

Häntälän kauniissa notkoissa järjestetään joka vuosi suosittu Kävele Pariisiin -tapahtuma, jonka pääpalkintona on matka Pariisin. Notkot ovat merkittävä perinnebiotooppialue, jossa asuu uhanalaisia kasveja ja hyönteisiä. Mehukanisteria asettelee Raija Mäkinen, vieressä Outi Säkäjärvi ja haitaria soittaa takana Lasse Nevalinna. Kuva: Sauli Kaipainen.
Häntälän kauniissa notkoissa järjestetään joka vuosi suosittu Kävele Pariisiin -tapahtuma, jonka pääpalkintona on matka Pariisin. Notkot ovat merkittävä perinnebiotooppialue, jossa asuu uhanalaisia kasveja ja hyönteisiä. Mehukanisteria asettelee Raija Mäkinen, vieressä Outi Säkäjärvi ja haitaria soittaa takana Lasse Nevalinna. Kuva: Sauli Kaipainen.

Häntälä on hyvä esimerkki vireästi toimivasta kylämäisestä kaupunginosasta, joka toimii aktiivisesti elinvoimaisuutensa ylläpitämiseksi. Asukkaat ovat mm. toimineet tarmokkaasti kyläkoulun säilyttämisen puolesta ja uusia asukkaita on houkuteltu perustamalla tonttipörssi.

”Halusimme valinnallamme kiinnittää huomiota siihen, että kaupunginosa voi olla myös maaseutumainen asuinpaikka. Kuntaliitosten myötä yhä useampaan kaupunkiin liittyy maaseutukuntien kyliä, jotka muodostavat kaupunginosia. Kunta- ja palvelurakenteen uudistuessa uusien suurkuntien kaupunginosien oma aktiivisuus on entistäkin tärkeämpää”, valintaraadin puheenjohtaja Rauno Lahtinen toteaa.

Aktiivista yhteistoimintaa

Häntäläläiset pyrkivät aktiivisesti yhteistoimintaan Someron kaupungin kanssa ja ovat mukana Someron kylien neuvottelukunnassa sekä kyläsuunnitteluhankkeessa, joka pyrkii luomaan yhteyksiä alueen kylien ja kaupungin välille. Häntäläläisistä valitun työryhmän on tarkoitus laatia alueelle epävirallinen kaava, joka edustaa asukkaiden tahtoa kaupungin maankäytön suunnittelussa. Myös yhdistysyhteistyö on vilkasta.

Alueella on merkittävä perinnebiotooppialue, Häntälän notkot, jonka säilyttämiseksi alueen asukkaat ovat tehneet kehittämissuunnitelman ja jossa järjestetään runsaasti erilaisia tapahtumia.

Suomen Kotiseutuliitto on valinnut vuoden kaupunginosan vuodesta 2001 lähtien. Viime vuoden kaupunginosaksi nimettiin Helsingin Roihuvuori.

Suomen Kotiseutuliitto on etenkin paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö, jonka jäseninä on 631 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot ja yli kolmannes Suomen kunnista.

Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun ja ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi. Kotiseutuliitto antaa jäsenilleen neuvontaa ja koulutusta, julkaisee alan kirjallisuutta ja edistää kotiseudun tutkimusta ja tuntemusta.