Sodan jäljet muistoissa ja maisemissa – SKS:n keruuseen toivotaan vastauksia

30.3.2022 Uutinen
Länsisalmen linnoitukset. Kuva Vantaa-Seura.
Länsalmen linnoitukset. Kuva: Vantaa-Seura.

Suomen historian sodat ovat jättäneet pysyvän jäljen maisemaan ja kaupunkikuvaan lähes kaikkialla Suomessa. Millaisia muistoja sinulla on sotien muuttamasta maisemasta? Leikitkö lapsuutesi juoksuhaudoissa tai uiskentelitko sadeveden täyttämissä pommikuopissa? Liittyykö kouluusi, työpaikkaasi tai kotiisi sota-ajalta peräisin olevia kertomuksia?

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran muistitietokeruuseen toivotaan kirjoituksia sotien jättämistä jäljistä ja niiden merkityksistä. Kirjoituksesi voi liittyä 1900-luvun sotien lisäksi myös vanhempien sotien jälkiin. Myös Kotiseutuliiton jäsenistön toivotaan jakavan omat muistonsa!

Apukysymyksiä vastaajille

Kirjoittamisen helpottamiseksi voit miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten historialliset sodat näkyvät oman elinympäristösi maisemassa? Entä muualla liikkuessa?
  • Miten sotien jäljet ovat vaikuttaneet toimintaasi? Oletko leikkinyt lapsuutesi juoksuhaudoissa? Oletko asunut talossa, joka on rakennettu sota-ajalla? Entä oletko tietoisesti mennyt vierailemaan sotahistoriallisella kohteella?
  • Miten aistit sota-ajan paikkoja? Millaisia tunteita kohteet herättävät sinussa?
  • Onko jokin tietty paikka jäänyt vahvasti mieleesi? Kuvaile kohdetta ja siihen liittyviä muistoja niin tarkasti kuin pystyt.
  • Mistä muistot ovat? Halutessasi voit antaa osoite- tai koordinaattitiedot.
  • Mistä olet saanut tietää kuvailemiesi paikkojen historiasta? Onko joku kertonut niihin liittyneitä tarinoita? Millaisia tarinoita olet kuullut?
  • Ovatko kokemasi paikat muuttuneet elämäsi aikana? Miten aika on vaikuttanut kohteisiin? Onko kokemuksesi niistä olleet erilaisia lapsena kuin aikuisena?

Vastausohjeita

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. SKS ottaa vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. 

Lähetä kirjoituksesi 31.8.2022 mennessä verkkolomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.finlit.fi/sodan-jaljet tai postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki. Merkitse kuoreen tunnus ”Sodan jäljet”.

Vastauksen yhteydessä kysytään myös lupa aineiston käsittelyyn ja käyttöön.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Turun yliopiston väitöskirjatutkija Teemu Väisänen. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Keruun tuloksista tiedotetaan syksyllä 2022 ja kaikkien vastaajien kesken SKS arpoo kirjapalkintoja.

Lisätietoja antaa SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin: https://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/hankinta-ja-kokoelmapolitiikka/luovutukset/arkistoaineiston-luovutus-ja#.YkP99ihBxPY