Seurantalojen vuosi

4.1.2018 Uutinen

Seurantalot ovat merkittävä osa Kotiseutuliiton toimintaa, sillä liitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta seurantalojen korjausavustuksen jakamisesta ja tarjoaa korjausneuvontaa seurantaloja omistaville yhteisöille. Miltä seurantalojen vuosi 2017 Kotiseutuliitossa näytti?

Korjausavustukset jakoon

Alkuvuodesta julkistetaan seurantalojen korjausavustusten saajat. Vuonna 2017 avustuksia jaettiin 1,7 miljoonaa euroa 168 yhdistykselle eri puolille Suomea. Hakemuksia saatiin 261 kappaletta. Suurimmat avustukset jaettiin talon säilymisen kannalta välttämättömiin korjauksiin, kuten vesikattoon, salaojitukseen ja lattiarakenteisiin.

Avustuksilla on merkitystä. Liiton 2015 tekemässä selvityksessä valtaosa yhdistyskyselyyn vastanneista piti seurantalojen korjausavustuksen merkitystä ratkaisevan tärkeänä talon säilymisen kannalta. Samoilla linjoilla on seurantaloasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, ministeri Raimo Sailas: ”Ilman vuonna 1978 alkanutta seurantalojen korjausavustusten jakamista jäljellä olisi huomattavasti vähemmän kuin 2500 taloa.”

Seurantalojen juhlavuosi

Itsenäisyyden juhlavuonna halusimme nostaa esille seurantalot. Taloilla on ollut merkittävä osa Suomen itsenäistymisessä ja ne ovat edelleen monipuolisen kansalaistoiminnan ja harrastustoiminnan keskuksia, joissa toimii erilaisia ja kaiken ikäisiä ihmisiä. Yksi uusista käyttäjäryhmistä ovat maahanmuuttajat.

Huhtikuussa tiivistyi usean vuoden työ, kun julkaisimme Seurantalolla-valokuvateoksen. Kirja on syntynyt Kotiseutuliiton ja valokuvaaja-arkkitehti Tuomas Uusheimon yhteistyönä. Valokuvien lisäksi kirjassa on Marja Hakolan henkilökuvia taloilla tavatuista ihmisistä sekä liiton rakennustutkijan Johanna Hakasen katsaus talojen rakentamisen historiaan.

Tuomas Uusheimo ja Johanna Hakanen kävivät Ylen aamu-tv:ssä puhumassa seurantaloista ja Seurantalolla-valokuvateoksesta.
Tuomas Uusheimo ja Johanna Hakanen kävivät Ylen aamu-tv:ssä puhumassa seurantaloista ja Seurantalolla-valokuvateoksesta.

Korjausneuvonta ja talokäynnit

Korjausavustuksen tavoitteena on sovittaa yhteen seurantalojen erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytön kannalta välttämättömät muutostyöt. Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Avustuksen hakijoita tuetaan myös hyvään korjaussuunnitteluun. Liiton rakennustutkijan toimenkuvaan kuuluukin myös korjausneuvonta.

Järjestimme Kokkolassa Korjaa hyvin -koulutuspäivän seurantalojen omistajayhdistyksille. Aiheena olivat erityisesti talojen energia- ja ilmanvaihtoasiat.

Rakennustutkija kävi vuoden aikana usealla talolla Pohjanmaan maakunnissa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa. Erityishuomiota saivat Pohjois-Pohjanmaan suuria avustuksia saaneet talot, joissa korjauksista käytiin neuvotelemassa yhdessä maakuntamuseon asiantuntijan kanssa.

Kokkolan Snellmankotiin kokoontui lokakuussa salillinen seurantalotoimijoita keskustelemaan hyvästä korjaustavasta.
Kokkolan Snellmankotiin kokoontui lokakuussa salillinen seurantalotoimijoita keskustelemaan hyvästä korjaustavasta.

Viestintää ja arkistojen aarteita

Kotiseutuliitto sekä seitsemän muuta järjestöä ylläpitävät www.seurantalot.fi-sivustoa, joka tarjoaa taloille näyteikkunan niiden tilanvuokraustoiminnan tueksi. Sivustolta löytyy tällä hetkellä 1684 taloa sekä runsaasti seurantaloille räätälöityä korjaustietoa. Keväällä aloimme julkaista myös seurantalojen omaa uutiskirjettä.

Kotiseutuliitossa on maan kattavin arkisto seurantalojen valokuvia, piirustuksia ja korjaussuunnitelmia. Arkiston järjestämistä, täydentämistä ja digitointia jatkettiin.


Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Seurantalojen rakennusperintö on arvokasta. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on nykyisin noin 2500. Huomattava osa seurantaloista on kulttuurihistoriallisesta arvokkaita rakennuksia tai sijaitsevat arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Joukossa on useita arkkitehtuurin helmiä.