Seurantalojen korjausavustusten leikkaukset peruttiin

18.10.2021 Uutinen
Seurantalo.

Hallitus on perunut seurantalojen korjausavustuksiin viime viikolla esitetyn 50 prosentin leikkauksen. Kotiseutuliitto on huojentunut päätöksestä ja kiittää sekä hallitusta että kaikkia niitä, jotka tukivat asiassa syntynyttä hyvää ratkaisua. Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo tähdentää, että nyt on tärkeää jatkaa työtä seurantalojen merkityksen esiintuomiseksi.

Seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt laativat viime viikolla kannanoton seurantalojen korjausavaustuksen puolesta. Kannanoton allekirjoittivat Finlands Svenska Hembygdsförbund, Finlands Svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Kansantalojen Liitto, Marttaliitto, ProAgria Keskusten Liitto ja Keskukset sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja piirikeskukset, Raittiuden ystävät, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kylät, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö sekä Suomen Työväentalojen Liitto.

“Meidän, jotka tunnemme seurantalojen merkityksen, on hyvä tuoda nyt näkyvästi esiin, mikä on näiden talojen vaikutus paikalliselle kansalaistoiminnalle, viihtyisyydelle, yhteisöllisyydelle, vapaaehtoistyölle ja elinvoimalle niin kaupungeissa kuin maaseudulla, jotta sama ei ole edessä ensi vuonna”, Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo muistuttaa.

Tänä vuonna määräraha on 1 697 000 euroa. Määrärahaa on leikattu jo kahden viimeisen vuoden aikana.

Lue järjestöjen kannanotto täältä: www.kotiseutuliitto.fi/kolmetoista-jarjestoa-otti-kantaa-seurantalojen-puolesta-ja-maararahaleikkauksia-vastaan

Kuva: Seurantalot ovat tärkeä osa maisemaa. Oulaisten nuorisoseuran talo Soihtula, Oulainen. Kuva: Tuomas Uusheimo.