Seurantalojen korjauksiin 1,68 miljoonaa euroa

11.4.2019 Tiedote

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,68 miljoonaa euroa. Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Vuonna 2019 seurantalojen korjausavustuksia jaetaan 167 yhdistykselle.

Suurimman yksittäisen avustuksen saa Iin Urheilijat ry, jolle myönnetään 45 000 euroa Iin Urheilijain talon vesikaton ja ikkunoiden korjaamiseen sekä esteettömyystöihin. Kyseessä on 1923 suojeluskunnan taloksi rakennettu suurehko aikakaudelle tyypillinen seurantalo, joka on nykyisin urheiluseuran käytössä.

Toiseksi suurimman avustuksen saaja on saa Tornion Kansantalosäätiö, joka saa Tornion Järjestötalon korjauksiin 42 400 euroa. Avustuksella uusitaan käyttövesi- ja lämpövesijohdot sekä sukitetaan viemäriputkisto. Kolmanneksi suurimman avustuksen saa Voimistelu- ja urheiluseura Ähtärin Valpas ry, jolle myönnetään 33 000 euroa. Urheilutalolle kuntoarvioon ja korjaussuunnitteluun. Avustusta voidaan käyttää myös talon vesikaton korjaussuunnitteluun ja korjaustöihin.

Tänä vuonna hakijoita oli 222, joista ensimmäistä kertaa avustusta haki 19 tahoa. Hakijoista 47 oli ruotsinkielisiä. Kaikkiaan seurantalojen korjauksiin haettiin 4,5 miljoonan edestä avustuksia. Tänä vuonna avustussumma on keskimäärin 10 085 euroa avustuksen saajaa kohti.

Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden mukaisessa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luettelossa mainittujen seurantalojen korjaus asetetaan etusijalle avustuksia myönnettäessä.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista. Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2 500. Niiden korjaustyö on kansallisesti merkittävä haaste, josta vastaavat usein paikalliset yhdistykset talkootyönä.

Avustusten saajat maakunnittain

Kuvat median käyttöön

 

Lisätietoja:

Johanna Heikkilä, tiedottaja-hankesihteeri, Suomen Kotiseutuliitto

puh. (09) 612 63223, johanna.heikkila@kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi, www.seurantalot.fi  Twitter: @seurantalot