Seurantalojen Hyvän korjauksen palkinto Punkalaitumelle Mäenpään työväentalolle – kunniamaininnat Kuhmoon, Pieksämäelle ja Valkeakoskelle

8.9.2020 Tiedote
Mäenpään työväentalon korjaus palkittiin tänä vuonna Hyvän korjauksen palkinnolla. Kuva: Irma Rantanen.

Seurantaloille myönnettävä Hyvän korjauksen palkinto jaetaan vuonna 2020 Punkalaitumen työväenyhdistykselle, joka toteutti vuosina 2015–2019 Mäenpään työväentalon laajat korjaukset.

Kunniamaininnat myönnettiin Savon Killalle Pieksämäen Seurojentalon korjauksesta, Ritvalan Nuorisoseuralle Valkeakoskelle Ritvalan nuorisoseurantalon korjauksesta sekä Ylä-Vieksin kyläyhdistykselle Kuhmoon Vesantalon korjauksesta.

Kestävää korjaamista talkoovoimin

Vuonna 1908 rakennettu Mäenpään työväentalo on korjattu asiantuntevasti ja yhteisöllisesti kestävän korjauksen periaatteita noudattaen ja perinteitä kunnioittaen, kiittelee palkintoraati. Taloa ylläpitävä Punkalaitumen työväenyhdistys korjasi ja maalasi Mäenpään työväentalon ulkovuorin ja ikkunat, hioi ja vahasi salin lattian, ja talolle rakennettiin kulkuluiska liikuntaesteisille. Korjauksia tehtiin myös pihalla sekä piharakennuksessa, ja talon elokuvakalustoa ja -varustusta parannettiin.

Suunnittelussa on hyödynnetty korjausrakentamisen ammattilaisia, mikä näkyy onnistuneena lopputuloksena. Korjaukset tehtiin Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestarien ohjeistuksella, pääosin talkoovoimin. Palkintoraati kiittää myös elokuvatoiminnan elvyttämistä, joka on osoitus vanhan talon ja elävän historian toimivasta yhdistelmästä.

Korjausten myötä elokuvatoiminta uuteen nousuun

Uutinen Hyvän korjauksen palkinnosta otettiin Mäenpään työväentalolla vastaan innolla.

”Olemme erittäin iloisia ja tyytyväisiä, että meidät valittiin palkinnon saajaksi. Tämä kertoo siitä, että työtämme arvostetaan. Työtä onkin ollut paljon ja sitä on tehty antaumuksella”, kommentoi Punkalaitumen työväenyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Mäkelä.

”Talo on saatu hyvään kuntoon ja sen myötä olemme voineet järjestää talolla toimintaa ja tapahtumia, joissa on riittänyt mukavasti yleisöä. Ilman Kotiseutuliiton myöntämää korjausavustusta rakennusten kunnostus ei olisi ollut mahdollista. Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston apuraha mahdollisti vanhan projektorin kunnostamisen ja elokuvatoiminnan elvyttämisen. Myös Punkalaitumen kunta on ollut mukana tukemassa”, Mäkelä kiittelee korjauksia ja toimintaa tukeneita tahoja.

Tämän vuoden toimintaa on hiljentänyt koronaepidemia, mutta talolla suunnitellaan jo tulevaa.

”Korona vei kevään tapahtumat ja viivästytti piharakennuksen korjausta. Syksyn aikana saamme kuitenkin rakennukseen uuden vesikaton, joten tilanne on hallinnassa. Nyt suunnittelemme syksyn tapahtumia yhdessä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä huomionosoitus kannustaa jatkamaan!”

Palkinnon luovutustilaisuus talolla järjestetään lauantaina 12. syyskuuta, ja ohjelmassa on toki myös elokuvanäytös. Tilaisuus, jossa palkinto luovutetaan, kuuluu seurantalopäivän ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan.

Hyvän korjauksen palkinto kannustaa perinteiseen korjaustapaan

Seurantaloasiain neuvottelukunta myöntää Hyvän korjauksen palkinnon seurantalolle joka toinen vuosi vanhaa rakennustapaa kunnioittavasta ja talon toimivuutta parantavasta korjauksesta. Palkinto on pronssiveistos. Palkinto myönnettiin nyt kahdeksatta kertaa.

Tänä vuonna mukaan tavoittelemaan palkintoa ilmoitettiin kevään haussa 19 seurantaloa. Palkintoraadissa ovat tänä vuonna kyläasiamies Tauno Linkoranta, arkkitehti Ulla Rahola ja rakennuskonservaattori Kalle Virtanen. Asiantuntijaraati arvioi ehdokkaat ja Seurantaloasiain neuvottelukunta päätti palkittavan kohteen.

Suomen Kotiseutuliiton yhteydessä toimiva Seurantaloasiain neuvottelukunta on seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen perustama yhteistyöelin, jossa ovat mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Museoviraston sekä Kuntaliiton edustajat.

Pääpalkinto vuonna 2020:

Mäenpään työväentalo (1908), Punkalaitumen työväenyhdistys ry, Punkalaidun

Kunniamaininnat:

Pieksämäen Seurojentalo (1909), Savon Kilta ry, Pieksämäki
Ritvalan nuorisoseurantalo (1919), Ritvalan Nuorisoseura ry, Valkeakoski
Vesantalo (1956), Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry, Kuhmo

Punkalaitumen työväenyhdistys ry: Mäenpään työväentalon korjaus

Mäenpään työväentalo. Kuva: Irma Rantanen.

Mäenpään työväentalo on rakennettu 1908 ja sen on suunnitellut Matti A. Lähti. Mäenpään työväentalolla korjattiin ja maalattiin 2015-2019 sekä ulkovuori että ikkunat. Lisäksi juhlasalin lattia hiottiin ja vahattiin ja talolle rakennettiin kulkuluiska liikuntaesteisille. Korjaustöitä tehtiin myös piha-alueella sekä piharakennuksessa. Talon elokuvakalustoa ja -varustusta parannettiin, valkokangas
uusittiin ja pimennysverhot ja teatterituoleja lisättiin. Elokuvakonehuoneen sähköt korjattiin. Elokuvakonehuoneen portaat tehtiin puusta alkuperäiselle paikalle.

Korjaukset on tehty Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestarien Tapanin Koirasen ja Anne Uosukaisen ohjeistuksella ja valtaosa talkoovoimin. Rakennusmestarina toimi Matti Ollikainen.

Raadin perustelut palkinnolle:

Mäenpään työväentalo piharakennuksineen on korjattu asiantuntevasti ja yhteisöllisesti kestävän korjauksen periaatteita noudattaen sekä perinteitä kunnioittaen. Suunnittelussa ja ohjauksessa on hyödynnetty korjausrakentamisen ammattilaisia, mikä näkyy onnistuneena lopputuloksena. Elokuvatoiminnan elvyttäminen ilmentää vanhan talon ja elävän historian toimivaa yhdistelmää. Korjauksen myötä talon toiminta on lisääntynyt ja vilkastunut.

Kunniamaininnat

Savon Kilta ry: Pieksämäen Seurojentalon korjaus

Pieksämäen Seurojentalo.

Savon Kilta Pieksämäeltä sai kunniamaininnan.

Pieksämäen Seurojentalo on valmistunut vuonna 1909 ja sitä on historiansa aikana laajennettu ja korotettu. Vuonna 2001 Savon Kilta ry osti talon, aikaisemmin tiloissa toimi Pieksämäen Nuorisoseura. Viime vuosina taloa on kunnostettu 1950-luvun hengen mukaisesti.

Savon Killan aloittaessa talon isäntänä oli talo huonossa kunnossa ja jo 2000-luvun alussa tehtiin laajoja korjaustöitä. Viime vuosina aiempia kunnostustöitä on täydennetty ulko-ovien vaihtamisella, ikkunoiden kunnostuksella sekä ulkoverhouksen maalaamisella. Ikkunat kunnostettiin alkuperäisiä osia säilyttäen, osin ammattilaisten toimesta ja osin talkoina.

Savon Killan pelastustöiden ansiosta taloa käyttää nykyään moni yhdistys, alueen seutuopisto ja sitä vuokrataan jatkuvasti monenlaisiin tapahtumiin.

Raadin perustelut kunniamaininnalle:

Pieksämäen Seurojentalon hienon nykykunnon taustalla on suuri pelastustarina purkamisuhan alta. Rakennuksen korjaus on ollut pitkäjänteistä ja talon eri ikäkausia huomioivaa. Korjauksissa on huomioitu hyvin aiemmat vaiheet ja kerrostumat. Kahdeksan yhdistyksen yhteiskäytössä olevan esteettömän talon nykykäyttö on erittäin aktiivista.

Ritvalan Nuorisoseura ry: Ritvalan nuorisoseurantalon korjaus

Ritvalan nuorisoseurantalo.

Valkeakoskelainen Ritvalan Nuorisoseura sai kunniamaininnan.

Ritvalan nuorisoseurantalo on rakennettu 1919. Vuosina 2015–2019, satavuotisjuhlien kynnyksellä, talo remontoitiin katosta lattiaan ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi. Talo oli aiemmin vain kesäkäytössä.

Korjauksissa alkuperäiset sisäkatot ja väliovet karmeineen kunnostettiin ja entisöitiin. Huonokuntoiset hirret ikkunoiden alta vaihdettiin uusiin, samoin kuin seiniä tukevat följärit. Alkuperäiset lattiavasat tuettiin. Uudet tuplaikkunat valmisti puuseppä alkuperäisen mallin mukaan. Alkuperäiset tulisijat ja hormit kunnostettiin. Osaan seinistä laitettiin pinkopahvi ja paperitapetti.

Lähes kaikki nuorisoseurantalon korjaustyöt tehtiin talkoina.

Raadin perustelut kunniamaininnalle:

Ritvalan nuorisoseurantalo on kunnostettu valtavalla talkoopanostuksella, jota on pohjustettu huolellisella suunnittelulla. Mittavat korjaukset on tehty säilyttävän korjaamisen periaatteilla perinteisiä materiaaleja käyttäen sekä vanhoja rakenteita ja rakennusosia säilyttäen. Onnistuneen kunnostuksen myötä talo on nyt erittäin aktiivisessa ympärivuotisessa käytössä.

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry: Vesantalon korjaus

Vesantalo Kuhmo, kuva Antero Komulainen.

Kuhmolainen Ylä-Vieksin kyläyhdistys sai kunniamaininnan.

Vesantalo on rakennettu 1956, alun perin urheiluseura Ylä-Vieksin Vesan käyttöön. Vesantalossa oli korjaustyöhön ryhdyttäessä alkuperäinen korkea salikokonaisuus ja myöhemmin rakennetut matalammat kahvila- ja takapäädyn saunaosastot. Talo on maalattu 1980-luvulla, jolloin alkuperäiset vaaleansiniset ulkoseinät maalattiin keltamultaa muistuttavalla värillä. Sävy on säilytetty viimeisimmässä korjauksessa.

Korjauksissa vuosina 2011–2016 tehtiin muun muassa laajoja kattokorjauksia, maalattiin ulkopinnat sekä sisäpintoja ja uusittiin sähköjä ja parannettiin lämmitysjärjestelmää. Talon ovia ja muita rakenteita kunnostettiin laajasti. Kaikki korjaustyöt on tehty vanhaa kunnioittaen ja materiaaleja kierrättäen.

Raadin perustelut kunniamaininnalle:

Rakennustyyliltään tavanomainen Vesantalo on sympaattinen kylän sydän. Siihen tehdyt korjaukset ja muutostyöt on mietitty huolellisesti rakennuksen ominaispiirteet huomioiden. Korjaukset on tehty (ilmeisen) kustannustehokkaasti ja säilyttävän korjauksen periaatteita kunnioittaen. Talon energiaratkaisut ovat yhdistelmä perinteistä ja modernia ulottuen sahanpurujen kuivatuksesta eristeeksi valokuituverkon laitetilan hukkalämmön talteenottoon.

Kuvia palkituista taloista Google Drivessä

Lue lisää:

Raadin puheenjohtaja: Ulla Rahola, Arkkitehtitoimisto Ulla Rahola, ulla.rahola@kolumbus.fi tai puh. 050 466 3209

Lisätietoja: koordinaattori Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi tai puh. 044 974 1705