Seurantalojen Hyvän korjauksen palkinnot jaettu – pääpalkinto Hausjärvelle, Pedersöressä kahdelle talolle kunniamaininnat

23.8.2018 Uutinen

på svenska se nedan

Seurantaloille myönnettävä Hyvän korjauksen palkinto jaetaan vuonna 2018 Hausjärveläiselle Haminankylän nuorisoseuralle, joka on toteuttanut nuorisoseurantalo Kotipirtin korjaushankkeen kahdessa vaiheessa vuosina 2012-2014 sekä 2015-2017.

Palkintoraati piti hanketta hyvin suunniteltuna ja toteutettuna. Korjaukset on suunniteltu ja jaksotettu huolella. Niillä on parannettu talon ja sen ympäristön toimivuutta ja käytetty paikallisia voimia sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Ikkunoiden kunnostuksen yhteydessä on korjaustietoa jaettu myös ulkopuolisille. Vialliset rakennusosat on korjattu, uusimisessa on käytetty kestäviä ja korjattavissa olevia materiaaleja. Talon energiatehokkuutta on parannettu myös uutta tekniikkaa hyödyntämällä. Korjaukset on tehty tasapainoisesti talon historiaa ja käyttäjiä ajatellen.

Yhdistys sai hankkeen eri vaiheisiin Leader-rahoitusta ja Suomen Kotiseutuliiton jakamaa seurantalojen korjausavustusta.

Pääpalkinto vuonna 2018:
Kotipirtti, (1925) Haminankylän Nuorisoseura ry, Hausjärvi
Kunniamaininnat:
Kållby samlingshus (1931), Kållby Samlingshus rf., Pedersöre
Lepplax samlinghus (1939 – 1942) Lepplax byaförening rf, Pedersöre

 

Hyvän korjauksen palkinto kannustaa perinteiseen korjaustapaan

Seurantaloasiain neuvottelukunta myöntää Hyvän korjauksen tunnustuspalkinnon ja se jaetaan joka toinen vuosi seurantalolle, jota on korjattu perinteitä ja rakennuksen historiaa kunnioittaen, hyvän korjaustavan mukaan ja joka on korjauksen tuloksena käyttäjien kannalta hyvin toimiva.
Suomen Kotiseutuliiton yhteydessä toimiva Seurantaloasiain neuvottelukunta on seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen perustama yhteistyöelin, jossa ovat mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Museoviraston sekä Kuntaliiton edustajat.
Vuonna 2018 palkinnon jakaminen on osa kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta.

Haminankylän nuorisoseura ry: Kotipirtin korjaus

Kunnostus aloitettiin uusimalla ulkolaudoituksen lahovikaiset kohdat. Vanhanmallinen lautatavara sahattiin paikallisella kotitarvesahalla. Vanhat ikkunat entisöitiin, rakennettiin uusi konesaumapeltikatto ja liityttiin vesi- ja viemäriverkostoon. Lisäksi rakennettiin turvallisempi tieliittymä ja valaistiin aiemmin ilman valaistusta ollut piha-alue. Hankkeen toisessa vaiheessa rakennettiin aiemmin kokonaan puuttunut sadevesiviemäröinti, rakennettiin jätekatos sekä kulkuluiska liikuntaesteisiä käyttäjiä varten. Keittiö kunnostettiin ja kyläpuusepältä hankittiin uudet umpipuiset keittiökalusteet. Piha-alueen kunnostusta jatkettiin nurmettamalla paraatipaikalla oleva piha oleskelualueeksi tapahtumia varten. Lisäksi yhdistys laati pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman tulevia vuosia varten.

Kiitosta sai myös talkootyön suuri määrä. Talo on korjausten jälkeen monipuolisessa käytössä ja sen käyttöaste on noussut.

Kotipirtti on rakennettu 1925 ja sen on suunnitellut kylällä asunut rakennusmestari Heikki Kaartinen.

Kunniamaininnat

Pedersöreläinen Kållby Samlingshus rf sai kunniamaininnan

Kållby samlingshus Pedersöressä on valmistunut 1931 ja peruskorjattu vuonna 1974, jolloin muun muassa juhlasalia laajennettiin, ja talon väritys muutettiin 70-luvun tyyliin ruskeaksi, beigeksi ja keltaiseksi. Itäsivun ikkunat peitettiin osittain. Nyt tehdyssä korjauksessa salin osittain peitetyt ja huonokuntoiset ikkunat on korjattu ja otettu esiin uudelleen.

Sisätilat ovat saaneet vaaleamman värityksen, ainoastaan käytävä sai pitää retrotyylinsä. Keittiö on uusittu ja sitä on suurennettu, vanha tarjoilutiski on säilytetty. Töitä on tehty vuodesta 2000 lähtien. Viiden viimeisen vuoden aikana salin lattia on uusittu, itäjulkisivu paneloitu ja maalattu, näyttämön pinnat korjattu ja salin äänieristystä parannettu. Liki kaikki työ tehtiin talkoilla.

Raati kiittää erityisesti pienin toimenpitein tehtyjä parannuksia talon toimivuuden ja viihtyisyyden parantamiseen sekä kerroksellista ja uskottavaa lopputulosta. Parannettavaa löytyy jatkossa talon tekemisessä esteettömäksi.

Pedersöreen toinekin kunniamaininta Lepplax byaförening rf:lle

Lepplax samlingshus on valmistunut vuosien 1939 -1942 aikana. Talo oli vuoteen 2010 asti Lepplax Nyksterhetsföreningin omistuksessa. Korjaus on tehty vuosina 2013–2015. Korjauksen ensimmäisessä vaiheessa uusittiin lahovaurioiset alapohjan palkkirakenteet ja ryömintätila. Juhlasalin 1940-luvulla tehty ainutlaatuinen parketti haluttiin säästää ja käyttää uudestaan niin paljon kuin mahdollista. Jokainen parketinpala sahattiin irti, puhdistettiin ja lajiteltiin. Tämä oli korjauksen aikaa vievin vaihe. Talkootyötä tehtiin huomattavan paljon.

Osittain ruostunut konesaumattu vesikatto pestiin, tiivistettiin ja maalattiin. Julkisivun lahot laudat vaihdettiin uusiin, hyväkuntoiset kunnostettiin ja maalattiin pellavaöljymaalilla. Keittiön varustelua parannettiin.

Raati kiittää erityisesti juhlasalin parketin vaivoja säästämätöntä entistämistä ja vanhan konesaumatun peltikaton iän jatkamista sekä julkisivun korjausta. Sisäänkäynnin ja ulko-ovien uusimista ei kuitenkaan pidetty täysin talon tyyliin sopivina.

Tunnustus ilahduttaa laajaa verkostoa Hausjärvellä

Tieto Hyvän korjauksen valtakunnallisesta palkinnosta otettiin vastaa lämmöllä Haminankylän Nuorisoseurassa.

”Korjaushankkeemme kestää noin kahdeksan vuotta, sillä jatkammekin vielä. Yksin tällaisesta urakasta emme olisi selvinneet. Seurantalon ja sen ympäristön korjauksen mukana tuli paljon muutakin hyvää. Varoja ja talkoolaisia saadaksemme miettimään monenlaista uutta toimintaa. Yllättäen se vei yhteistyöhön eri järjestöjen kanssa”, iloitsee seuran puheenjohtaja Markku Juhola.

”Tämä on ollut melkoinen savotta. Voi sanoa, että olemme laittaneet itsemme kaikin puolin likoon. Nyt kuitenkin liki satavuotias seurantalo Kotipirtti on kunnostettu kunnioituksella ja valmis uusienkin sukupolvien pitkäaikaiseen käyttöön”, toteaa Juhola.

Haminankylän seurantalolla on tarjolla kaikille sukupolville toimintaa.

”Mielestäni oikein mukava esimerkki on se, että seurantalolla järjestetään äitienpäiväjuhla, jonka valmistelevat ja toteuttavat nuorisoseuran miehet ja rotarit yhteistyössä. Kertyneet tulot puolitetaan ja nuorisoseuralaiset käyttävät tulot Kotipirtin kunnostukseen ja rotarit jakavat stipendeinä osuutensa nuorille. Isänpäivän valmistelevat puolestaan naiset. Kolmas kiinnostava esimerkki on se, että partiolaiset käyttävät seurantaloa leireihinsä. Emme peri heiltä vuokraa. Sen sijaan heitimme heille idean, että he voivat tehdä ohjelmaa äitienpäivään. Niinpä partiolaisilla olikin siellä hieno näytelmä”, iloitsee Juhola yhteistyön monista muodoista.

Haminankylän Nuorisoseura ry:llä oli yllättäen jo sopiva juhlapäivä varattuna kalenteriinsa, kun tieto valtakunnallisesta Hyvän korjauksen palkinnosta saavutti heidät.

”Tämä kävi kerta kaikkiaan hienosti. Toteutimme 2015 valtakunnallisena seurantalopäivänä avointen ovien päivän ja pienimuotoisen kyläkierroksen. Tapahtuma on meillä siitä vuosittain laajentunut. Nyt olimmekin jo sopineet, että lauantaina 25. elokuuta Haminankylän Nuorisoseuran kunnostettuun Kotipirttiin voivat kiinnostuneet tulla tutustumaan ja jatkaa siitä omatoimiselle Mommilan kyläkierroksen muihin kohteisiin. Tapahtumasta tuli osa Hausjärven kunnan 150-vuotisjuhlia”, kertoo Juhola.

Tapahtuma kuuluu Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmistoon. Tänä vuonna Suomessa kulttuuriympäristöpäivää vietetään teemalla Tunne perintösi, jaa tarinasi.

Valokuvia palkituista taloista:

Hyvän korjauksen palkinto 2018 kuva-albumi

Pääpalkinnon saajan tapahtuma 25.8.2018:

Kylien kierros Hausjärvellä – Kordelinin jalanjäljillä

Tapahtuman avaus Kotipirtillä kello 12.00 alkaen ja Saidanlahden sahan näyttelyn avaus sekä Hyvän korjauksen pääpalkinnon 2018 ojentaminen.

 

Kotipirtti on rakennettu1925. Kuva Markku Juhola.
Kotipirtin sisätilat on korjattu perinteitä kunnioittaen. Kuva Markku Juhola

 

Lisätiedot, Hyvän korjauksen palkinto:
Tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 612 63223, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi


Prisen för bra renovering för föreningshus har delats ut – huvudpriset till Hausjärvi, hedersomnämnanden till två föreningshus i Pedersöre

Priset för bra renovering för föreningshus tilldelas 2018 ungdomsföreningen Haminankylän Nuorisoseura i Hausjärvi. Hedersomnämnanden får Lepplax byaförening och Föreningen Kållby Samlingshus.

Priset för bra renovering uppmuntrar till traditionell renovering

Föreningshusdelegationen beviljar vart annat år Hederspriset för bra renovering till föreningshus som har renoverats med respekt för traditioner och byggnadens historia, i enlighet med god renoveringssed och vars användbarhet som ett resultat av renoveringen är god.
Föreningshusdelegationen i anslutning till Finlands Hembygdsförbund är ett samarbetsorgan som grundats av centralorganisationerna för föreningar som äger föreningshus. I delegationen ingår även representanter för undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, Museiverket och Finlands Kommunförbund.

År 2018 är utdelandet av hederspriset en del av Europaåret för kulturarv.

Huvudpris:
Haminankylän nuorisoseura ry, Kotipirtin korjaus
Hedersomnämnanden:
Kållby Samlingshus rf: Renovering av Kållby Samlingshus
Lepplax byaförening rf: Renovering av Lepplax Samlingshus

Huvudpriset till ungdomsföreningen Haminankylän Nuorisoseura i Hausjärvi

Renoveringen av ungdomsföreningshuset Kotipirtti inleddes med att förnya de rötskadade delarna hos brädfodringen utomhus. Gamla fönster restaurerades, ett nytt maskinfalsat plåttak byggdes och byggnaden anslöts till vatten- och avloppsnätet. Utöver detta byggdes en säkrare tillfartsväg och belysning installerades för gården som tidigare saknat belysning. I projektets andra skede byggdes ett avloppssystem för regnvatten som tidigare helt saknats och en ramp för rörelsehindrade användare. Köket renoverades och nya köksmöbler i massivt trä införskaffades från byns snickare. Dessutom utarbetade föreningen en långsiktig renoveringsplan för kommande år.
Även det faktum att en stor del av arbetet utfördes som talkoarbete inverkade på valet. Efter renoveringen används huset på ett mångsidigt sätt och användningsgraden har ökat.
Kotipirtti byggdes 1925 och är planerat av byggmästare Heikki Kaartinen som bodde i byn.

Hedersomnämnanden till Kållby Samlingshus rf och Lepplax byaförening rf i Pedersöre

Kållby samlingshus i Pedersöre stod klart 1931 och renoverades 1974, då man bland annat utvidgade festsalen och målade huset i brunt, beige och gult i 70-talsstil. Fönstren på den östra sidan täcktes delvis över. Vid den aktuella renoveringen åtgärdades de delvis övertäckta fönstren i salen som var i dåligt skick och övertäckningen avlägsnades.

Lokalerna inomhus har fått en ljusare färg och endast hos korridoren bevarades retrostilen. Köket förnyades och utvidgades, den gamla serveringsdisken bevarades. Arbetet inleddes år 2000. Under de senaste fem åren har salens golv förnyats, den östra fasaden panelbeklätts och målats, scenen renoverats lätt och salens ljudisolering förbättrats. Nästan allt arbete har gjorts som talkoarbete.
Juryn berömmer i synnerhet förbättringarna i husets användbarhet och trivsamhet som skapats med små åtgärder, bevaringen av byggnadsskikten samt det trovärdiga slutresultatet. Ytterligare arbete krävs för att göra huset hinderslöst.

 

Lepplax samlingshus byggdes 1939–1942. Huset ägdes fram till 2010 av Lepplax Nykterhetsförening. Renoveringen utfördes 2013–2015. I det inledande skedet av renoveringen förnyades de rötskadade strukturerna i bottenbjälklaget och kryputrymmet. Den unika parketten från 1940-talet i festsalen ville man spara och återanvända i så stor utsträckning som möjligt. Varje parkettbit sågades loss, rengjordes och sorterades. Detta var det mest tidskrävande skedet av renoveringen. En betydande del av arbetet var talkoarbete.

Det delvis rostade maskinfalsade yttertaket tvättades, tätades och målades. Murkna brädor i fasaden byttes ut mot nya, brädor i bra skick restaurerades och målades med linoljefärg. Kökets utrustning förbättrades.

Juryn berömmer i synnerhet det tidskrävande arbetet med att restaurera parketten i festsalen och den förlängda livscykeln för det gamla maskinfalsade plåttaket samt renoveringen av fasaden. Förnyandet av entrén och ytterdörrarna ansågs dock inte helt vara förenligt med husets stil.