Seurantaloille myönnetty 2,3 miljoonaa euroa korona-avustuksina

21.12.2020 Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seurantaloa ylläpitäville yhteisöille yhteensä 2 300 000 euroa seurantalojen ylläpitokustannusten kattamiseen ns. korona-avustuksina. Avustuksilla halutaan tukea seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta.

Avustukset on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 789. Avustusta myönnettiin 736 hakijalle. Suomen Kotiseutuliitto antoi opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä lausunnon avustushakemuksista.

Lisämääräraha seurantalojen tukemiseen

Kotiseutuliitto esitti kesällä 11 muun järjestön kanssa seurantaloyhteisöjen tukemista valtion lisätalousarviossa. Järjestöt olivat huolissaan poikkeusolojen takia ilman tuloja jääneiden seurantaloyhteisöjen mahdollisuuksista jatkaa talojen ylläpitoa. Seurantaloyhteisöjen vaikean tilanteen takia uhattuna ovat paikallinen harrastus- ja kulttuuritoiminta sekä talojen rakennusperinnön säilyminen.

Seurantalojen tukemiseen osoitettiin vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa yhteensä 3 miljoonaa euroa. Määrärahan loppuosa 700 000 euroa käytetään Suomen Kotiseutuliiton kautta vuonna 2021 myönnettäviin seurantalojen peruskorjausavustusksiin.

Avustuksen käyttö

Ministeriö tiedottaa kaikille hakijoille päätöksestä. Avustukset myönnetään seurantalojen ylläpidosta ja huoltokorjauksista aiheutuneisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 13.3.2020 jälkeen. Avustusta voidaan käyttää 31.3.2021 saakka.

Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat mm. sähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkkamenot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät menot. Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.

 

Ministeriön tiedote
Myönnetyt avustukset

Lisätietoja:
kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30281

Kotiseutuliiton ja 11 muun järjestön esitys seurantalojen tukemisesta (Uutinen 1.6.2020)