Seurantaloille korjausavustuksia 1,7 miljoonaa euroa

10.3.2016 Tiedote

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,7 miljoona euroa. Korjausavustusten tarkoitus on parantaa talojen toimivuutta ja kuntoa. Puolet avustusta saavista taloista on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Seurantalojen korjausavustuksista pääsee vuonna 2016 osalliseksi 171 yhdistystä. Avustusta saa 66 % hakijoista. Tänä vuonna avustuksia haettiin erityisen paljon vesikattojen ja julkisivujen korjauksiin sekä esteettömien wc-tilojen ja sisäänkäyntien rakentamiseen.

Keskimääräinen avustussumma on tänä vuonna noin 10 070 euroa seurantaloa kohti, mikä on hieman enemmän kuin edellisinä vuosina. Kaikki suurimmat avustukset myönnetään nyt kattoremontteihin.

Suurin avustus on 46 000 euroa ja sen saa Klemetskog Ungdomsförening r.f. Tuusulasta. Salon vapaaehtoinen palokunta ry saa 42 000 euroa ja Tornion Kansantalosäätiö 39 000 euroa. Merkittävän 34 000 euron avustuksen saa myös Kotiseutuyhdistys Euran pirtti ry arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisen Euran pirtin katon kunnostukseen.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Korjausavustusten tarkoituksena on ylläpitää seurantalojen rakennusperintöä, edistää niiden korjauksia sekä parantaa talojen toimivuutta. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Seurantaloasiain neuvottelukunta tekee avustusten jaosta esityksen, joka käsitellään Suomen Kotiseutuliiton hallituksessa. Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.

Seurantalot

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2 500. Niiden korjaustyö on kansallisesti merkittävä haaste, josta vastaavat usein paikalliset yhdistykset talkootyönä. Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Luettelo avustusta saaneista yhdistyksistä (maakunnittain)

Lisätietoja:

Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja, Suomen Kotiseutuliitto
puh. 040 733 7033, riitta.vanhatalo(at)kotiseutuliitto.fi

Sanna Käyhkö, tiedottaja-hankesihteeri, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 612 63223, sanna.kayhko(at)kotiseutuliitto.fi

www.seurantalot.fi