Seurantaloille korjausavustuksia 1,7 miljoonaa euroa

26.2.2015 Tiedote

Seurantaloja omistaville yhdistyksille jaetaan tänä vuonna korjausavustuksia 1,7 miljoonaa euroa. Korjausavustusten tarkoitus on parantaa talojen toimivuutta ja kuntoa. Puolet avustusta saavista taloista on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Seurantalojen korjausavustuksista pääsee vuonna 2015 osalliseksi 189 yhdistystä. Avustusta saa 64,4 % hakijoista. Avustuksia suunnataan tänä vuonna aiempaa enemmän esteettömyyskorjauksiin ja haja-asutusalueilla sijaitsevien talojen jätevesiasioihin.

Suurimman avustuksen, 40 000 euroa, saa Kylmäkosken työväenyhdistys ry Pirkanmaalta peltikaton korjaamiseen. Viljolahden maa- ja kotitalousseura Pohjois-Savosta saa 39 000 euroa piha-alueen kunnostamiseen. Varsinaissuomalaisen Tarvasjoen nuorisoseuran suunnittelu- ja perusparannustyötä avustetaan 33 000 eurolla. Keskimääräinen avustussumma on noin 9053 euroa seurantaloa kohti.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Korjausavustuksilla pyritään sekä parantamaan talojen toimivuutta että tukemaan niiden välttämättömiä korjauksia. Korjaustoiminnassa keskeistä on talojen kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisesti arvokkaiden piirteiden vaaliminen. Avustuksen saamisen ehtona on, että talo on avoin kaikille käyttäjille.

Seurantaloasiain neuvottelukunta tekee avustusten jaosta esityksen, joka käsitellään Suomen Kotiseutuliiton hallituksessa. Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Suomen Kotiseutuliitto on maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö ja kotiseututyön keskusjärjestö. Kotiseutuliitto edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukee kotiseututyötä sekä palvelee jäseniään kotiseututyön etujärjestönä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Seurantalot

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2 500. Niiden korjaustyö on kansallisesti merkittävä haaste, josta vastaavat usein paikalliset yhdistykset talkootyönä.

Luettelo avustusta saaneista yhdistyksistä maakunnittain (pdf)

Lisätietoja:

Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja, Suomen Kotiseutuliitto
puh. 040 733 7033, riitta.vanhatalo (at) kotiseutuliitto.fi

Sanna Käyhkö, hankesihteeri-tiedottaja, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 612 6322, sanna.kayhko (at) kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi
www.seurantalot.fi