Seurantaloille 1,7 miljoonaa euroa korjausavustuksia

17.3.2014 Tiedote

Seurantaloja omistaville yhdistyksille jaetaan tänä vuonna korjausavustuksia 1,7 miljoonaa euroa. Korjausavustusten tarkoitus on parantaa talojen toimivuutta ja kuntoa. Joka toinen avustusta saava talo on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi.

Vuonna 2014 avustuksia suunnataan aiempaa enemmän korjausten suunnittelutyöhön. Huomattavimman suunnitteluun tarkoitetun avustuksen, 30 000 euroa, saa Myrskylän Suomalainen Nuorisoseura ry. Suurin myönnettävä avustus on 38 000 euroa, joka menee Länsi-Porin sosiaalidemokraateille työväentalon laajennusosan rakentamiseen.

Keskimääräinen avustussumma on noin 9200 euroa seurantaloa kohti. Korjausavustuksista pääsee tänä vuonna osalliseksi 188 yhdistystä. Puolet avustusta saavista taloista luokitellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Korjausavustuksilla pyritään parantamaan talojen toimivuutta ja kuntoa. Kunnossapidon ohella keskeistä on talojen kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisesti arvokkaiden piirteiden vaaliminen. Avustuksen saamisen ehtona on, että talo on avoin kaikille käyttäjille.

Kotiseutuliiton hallituksen päätös avustusten jaosta perustuu Seurantaloasian neuvottelukunnan esitykseen. Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö. Kotiseutuliitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun ja ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi. Lisäksi Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Liiton jäseninä on 668 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot, 104 Suomen kuntaa sekä valtakunnallisia järjestöjä.

Luettelo avustusta saaneista yhdistyksistä

Lisätietoja:

Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 612 63220, 040 733 7033, nimi.nimi @kotiseutuliitto.fi

Sanna Käyhkö, hankesihteeri-tiedottaja, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 612 6322, nimi.nimi @kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi
www.seurantalot.fi