Seurantaloille 1,63 miljoonaa euroa korjausavustuksia

28.2.2012 Tiedote

Seurantaloja omistaville yhdistyksille jaetaan tänä vuonna korjausavustuksia yhteensä 1 632 000 euroa. Suurimmat yksittäiset avustukset menevät tällä kertaa Lappiin ja Uudellemaalle. Joka toinen avustusta saava talo on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi.

Korjausavustuksilla pyritään parantamaan talojen toimivuutta ja kuntoa. Kunnossapidon ohella keskeistä on talojen kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisesti arvokkaiden piirteiden vaaliminen. Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Korjausavustusta saa tänä vuonna 172 yhdistystä. Keskimääräinen avustus on noin 9 500 euroa seurantaloa kohti. Peräti puolet avustusta saavista taloista luokitellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi.

Suurimmat yksittäiset avustukset menevät tällä kertaa Lappiin ja Uudellemaalle. Kemiläistä Veitsiluodon Työväentaloa kunnostetaan 40 000 eurolla ja Tuusulan demarit saa 40 000 euroa Hyrylän Torpan laajennusosan rakentamiseen ja talon saavutettavuuden parantamiseen.

Kotiseutuliiton hallituksen päätös avustusten jaosta perustuu Seurantaloasian neuvottelukunnan esitykseen. Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Suomen Kotiseutuliitto on paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö. Kotiseutuliitolla on noin 800 jäsentä, joista suurin osa on kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksiä. Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun parantamiseksi. Lisäksi Kotiseutuliitto mm. tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

>> Luettelo avustusta saaneista yhdistyksistä.