Seurantaloille 1,62 miljoonaa euroa korjausavustuksia

28.2.2011 Tiedote

Seurantaloja omistaville yhdistyksille jaetaan tänä vuonna korjausavustuksia yhteensä 1 622 000 euroa. Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Korjausavustuksilla pyritään parantamaan talojen toimivuutta ja kuntoa. Kunnossapidon ohella keskeistä on talojen kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisesti arvokkaiden piirteiden vaaliminen. Avustusta saavista taloista puolet luokitellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi.

Avustuksesta pääsee tänä vuonna osalliseksi 182 yhdistystä. Keskimääräinen avustus on noin 9 000 euroa seurantaloa kohti.

Suurin yksittäinen avustus menee tällä kertaa Lohjan Saaristo -seuralle, joka saa 36 000 euroa keittiö- ja kahvilatiloja käsittävän laajennuksen rakentamiseen sekä sisäpuolisten korjaustöiden tekemiseen vuonna 1922 valmistuneella Lohjansaaren seurantalolla.

Talojen vesikattojen korjaaminen ja lämmitysjärjestelmien parantaminen ovat keskeisiä avustuskohteita. Sorsakoski-Seura Leppävirralta saa 30 000 euroa Seuralan vesikaton uusimiseen. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Sotkamon Yhdistys saa avustusta 30 000 euroa Torpan lämmitysjärjestelmän uusimiseen ja kaukolämpöön liittymiseen sekä ruotsinkielinen nuorisoseura Malax Ungdomsförening Maalahdesta 11 000 euroa maalämpöön perustuvan lämmitysjärjestelmän tekemiseen.

Kuhmon Ylä-Vieksin kyläyhdistys saa Vesantalon korjaushankkeen aloittamiseen 25 000 euroa. Kerälän Raittiusyhdistys Siikalatvalta saa viimevuotisilla avustusvaroilla tehtyjen hyvien suunnitelmien mukaisiin perusparannustöihin 25 000 euroa.

Kotiseutuliiton hallituksen päätös avustusten jaosta perustuu Seurantaloasian neuvottelukunnan esitykseen. Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Suomen Kotiseutuliitto on kaikkien kotiseudun hyväksi toimivien yhdistysten keskusjärjestö. Kotiseutuliitto tukee suomalaista kulttuuria ja kokonaisvaltaista kotiseututyötä erityisesti maakunnallisiin ja paikallisiin lähtökohtiin pohjautuen. Lisäksi Kotiseutuliitto tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Suomen Kotiseutuliitolla on yhteensä 890 jäsentä, joista suurin osa on kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksiä.

Avustusta saaneet yhdistykset