Rovaniemen Kotiseutupäivät on tilaisuus tutustua aitoon lappilaisuuteen

11.7.2022 Uutinen
Miehet tutkivat verkkoja Rovaniemen sadonkorjuumarkkinoilla
Sadonkorjuumarkkinoita kotiseutumuseo Pöykkölässä. Kuva: Rovaniemen kaupunki Arto Rajanen.

Kotiseutupäivät ovat sekä kulttuurisesti että ympäristön kannalta kestävä tapahtuma

Jokaisella meistä on oikeus omaan kulttuuriperintöömme. Voi olla vaikea hahmottaa, mitä kaikkea kulttuuriperintö tai historia tarkoittaa omalla kohdalla. Sen vuoksi on tärkeää nostaa näkyviin oman paikallisen kulttuuriperinnön elementtejä ja tarinoita. Rovaniemellä syyskuussa juhlittavilla Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä tuodaankin näkyviin peräpohjalaista, lappilaista ja saamelaista kulttuuriperintöä monin eri tavoin.

Kestävän kulttuuriperintötyön ytimessä ovat kulttuuriperinnöstään huolehtivat yksilöt ja yhteisöt. Rovaniemen Kotiseutupäivät luo hienon mahdollisuuden nostaa esiin tätä tärkeää työtä tekeviä ihmisiä ja taustayhteisöjä.

Kaikissa Kotiseutupäivien tapahtumissa esiintyy lappilaisia kulttuuripersoonia, muusikkoja, taiteilijoita ja tekijöitä. Mikään päivien tapahtumista ei ole päälleliimattua, vaan kaikki ammentavat paikallisista tekijöistä ja tarinoista. Kotiseutupäivät ovatkin erinomainen tapa kantaa niin kulttuurista kuin sosiaalista vastuuta alueen ihmisistä.

Tapahtumapaikat kävelyetäisyydellä

Rovaniemen kotiseutupäivien päätapahtumapaikat ovat kaupungin kulttuurin ydinpaikkoja ja helposti saavutettavissa vaikkapa kävellen. Lappia-talo, kulttuuritalo Korundi ja museo- ja tiedekeskus Arktikum ovat kaikki upeita kokonaisuuksia, joiden arkkitehtuuri on iso osa tapahtumien elämyksellisyyttä.

Muutaman kilometrin päässä Rovaniemen kotiseutumuseolla on lauantaina ja sunnuntaina sadonkorjuumarkkinat ja Lapin metsämuseolla puolestaan voi tutustua Lapin metsätöiden historiaan.

Sadonkorjuumarkkinat  Pöykkölässä lienevät sitä perinteisimmäksi miellettyä kultturiperintötyötä; aktiivisen Totto ry:n toimesta ylläpidetään ja esitetään sekä fyysistä että henkistä kulttuuriperintöä huolehtimalla rakennusperinnöstä museoalueella ja tuomalla esiin vanhoja elämisen ja olemisen tapoja.

Kotiseutupäivien aikaan sadonkorjuumarkkinoilla järjestettävä varraslohen paisto -työnäytös ei ole pelkästään ruoan valmistusta, vaan se on perinteisen ja jo kadonneen lohitalonpoikaiskulttuurin historian kertomista elävällä tavalla.

Päivien avajaiset ovat samaan aikaan myös Lapin maakuntamuseon Kapion arvoinen arkku -erikoisnäyttelyn avajaiset. Näyttelyssä kerrotaan erityisesti naisten tarinoita 1800-luvun alusta.

Paikallista ruokaa ja kasvisvaihtoehtoja

Kotiseutupäivien tuottajina pyrimme huomioimaan kulttuurisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen lisäksi myös ympäristönäkökulmat. Kehotamme saapumaan päiville junalla; yöjuna on miellyttävä tapa päästä perille.

Pyrimme järjestämään tapahtumiimme paikallisten tuottajien ruokaa ja tarjolla on aina myös kasvisvaihtoehtoja sesongin mukaan. Mainonnassa ja painotuotteissa käytämme ympäristösertifioituja materiaaleja ja panostamme digitaalisuuteen.

Teksti: Tuija Alariesto ja Roosa Nevala

Ilmoittautuminen

Tutustu ohjelmatietoihin, retkiin ja muihin tapahtumiin osoitteessa: www.rovaniemi.fi/kotiseutupaivat 


Valtakunnalliset kotiseutupäivät

  • Maamme suurin kotiseututapahtuma
  • Järjestetty vuodesta 1949 lähtien joka vuosi
  • Rovaniemellä järjestetty yhden kerran aiemmin, vuonna 1961
  • Osallistujina satoja kotiseututoiminnalle omistautuneita henkilöitä eri puolilta Suomea, erityisesti kotiseututyötä kunnissa, kotiseutuyhdistyksissä, maakuntaliitossa ja muissa järjestöissä tekeviä henkilöitä
  • Yleisötilaisuudet vetävät tuhansia lähialueen asukkaita.