Riitta Vanhatalosta Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja

19.3.2013 Tiedote

Riitta Vanhatalo on valittu Suomen Kotiseutuliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi. Vanhatalo aloittaa tehtävässään elokuussa, jolloin pääsihteeri Lassi Saressalo jää eläkkeelle.

Vanhatalo on työskennellyt pitkään Yleisradiossa. Tällä hetkellä hän on Ylen kulttuuriohjelmien genretuottaja ja vastaa kulttuuriohjelmien tuotannosta ja kehittämisestä eri medioissa. Aiemmin hän on toiminut Ylessä mm Kainuun radiossa tuottajana ja Radio Keski-Pohjanmaan päällikkönä.

Ennen siirtymistä media-alalle Vanhatalo työskenteli opettajana, kulttuurisihteerinä ja kirjastotoimenjohtajana Pohjois-Pohjanmaan Kärsämäellä.

Järjestökokemusta hänellä on mm. Kajaanin Kalevalaiset Naiset -yhdistyksestä, jonka puheenjohtajana hän toimi vuosituhannen vaihteessa.

Monen kotiseudun suomalainen

“Koen olevani nykyajan tyypillinen monen kotiseudun suomalainen. Opiskelut ja työelämä ovat kuljettaneet Keski-Suomen ja Kainuun kautta Helsingin seudulle. Vahvimmat juureni ulottuvat edelleen synnyinseudulleni Kärsämäelle ja Pyhäjokilaaksoon”, Vanhatalo kertoo.

Vanhatalon nykyinen kotipaikka on Kirkkonummi.

Koulutukseltaan Vanhatalo on filosofian maisteri Jyväskylän yliopistosta. Hän tekee puheviestinnän alan väitöskirjaa Tampereen yliopistoon verkostoviestinnästä.

“Kotiseututyöllä on pitkät perinteet, mutta se on hyvin ajankohtainen juuri nyt. Kiinnostus omaa kotiseutua ja asuinympäristöä kohtaan on vahvaa. Kun kuntarakenneuudistusta suunnitellaan ja siitä keskustellaan, se on lisännyt samalla pohdintaa, millainen on kotikuntani ja kotiseutuni tulevaisuudessa”, Vanhatalo toteaa.

Kotiseutuliitto yhdistää

Kansalaisjärjestönä Kotiseutuliiton vahva ydin on Vanhatalon mukaan paikallisessa toiminnassa satojen kotiseutuyhdistysten piirissä. Keskusjärjestön ja yhdistysten välinen vuorovaikutus vahvistaa kaikkia ja auttaa kehittämään toimintaa. Kotiseutuliitto yhdistää läpi Suomen kaikki paikalliskulttuurista ja kotiseututyöstä kiinnostuneet.

”Suomen Kotiseutuliitto on ollut aina aktiivisesti mukana myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Pidän erittäin tärkeänä, että Kotiseutuliitto vaikuttaa jatkossakin vahvana toimijana siihen, millaisia ovat tulevaisuuden kotiseudut ja rakennetut ympäristöt”, Vanhatalo sanoo.

Liiton hallitus päätti nimityksestä tiistaina 19. maaliskuuta.

Suomen Kotiseutuliitto on etenkin paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö, jonka jäseninä on 642 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot, 112 Suomen kuntaa sekä lukuisia valtakunnallisia järjestöjä.

Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun ja ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi. Keskusjärjestönä Kotiseutuliitto huolehtii jäsenyhteisöjensä toimintavalmiuksien kehittämisestä. Liitto palvelee jäseniään mm. antamalla neuvontaa ja koulutusta, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä edistämällä kotiseudun tutkimusta ja tuntemusta.