Rajaton ja avoin kulttuuriperintö esillä kulttuuriympäristöpäivien tapahtumissa 2021

4.11.2020 Tiedote

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään vuosittain ympäri Euroopan. Suomi on mukana sadoin tapahtumin, vuonna 2021 teemalla Rajaton ja avoin. Teemaa käsittelevillä tapahtumilla ja kampanjoilla nostetaan esille saavutettava ja esteetön kulttuuriperintö.

Rajaton ja avoin -teema kannustaa poistamaan ja ylittämään rajoja monin tavoin, koska kulttuuriperintö kuuluu kaikille. Kaikilla on oikeus nauttia kulttuuriperinnöstä ja -ympäristöstä sekä osallistua sen esittelyyn ja hoitoon.

Teemaa käsittelevissä tapahtumissa ja kampanjoissa ylitetään muun muassa kuntien, maiden, sukupolvien ja kieliryhmien välisiä rajoja ja tarkastellaan kiinnostavien kohteiden saavutettavuutta ja sen parantamista. Kampanjat verkossa tai sosiaalisessa mediassa mahdollistavat osallistumisen toiselta puolen Suomea tai Eurooppaa.

Tapahtumia ympäri vuoden – järjestäjiä kannustetaan yhteistyöhön

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään Suomessa joka vuosi satojen kävelykierrosten, retkien, työpajojen, näyttelyiden ja kampanjoiden muodossa. Tapahtumia järjestävät museot, kirjastot, koulut, harrasteseurat ja erilaiset yhdistykset, kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita järjestämään ohjelmaa kulttuuriympäristöpäiville.

Rajaton ja avoin -teemaviikkoa vietetään ensi vuonna Suomessa 6.–12.9.2021, mutta tapahtumia järjestetään ympäri vuoden. Kaikki tapahtumat kootaan yhteiseen tapahtumakalenteriin.

Ensi vuoden teeman hengessä järjestäjiä kannustetaan pohtimaan, kenet voisi pyytää mukaan suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumaa. Kenen kulttuuriympäristöä tai kulttuuriperintöä esitellään ja ketkä siitä kertovat? Saavutettava ja avoin kohde tarjoaa osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia kaikille.

Saavutettava kulttuuriperintö yhdistää koko Eurooppaa

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, englanniksi European Heritage Days, vietetään 50 Euroopan maassa ja vuosittain yli 30 miljoonaa ihmistä osallistuu lähes 80 000 tapahtumaan. Suomen Rajaton ja avoin -teema on osa yhteistä eurooppalaista teemaa, sillä ympäri Euroopan otetaan vuonna 2021 kaikki mukaan juhlimaan yhteistä perintöämme teemalla Inclusive Heritage – Heritage for Everybody.

Päiviä vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta. Suomessa kulttuuriympäristöpäiviä koordinoivat ympäristöministeriö, Suomen Kotiseutuliitto, Museovirasto, Opetushallitus ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.

Lue lisää: