Puheenjohtajan joulutervehdys

17.12.2021 Uutinen

Arvoisat kotiseutuystävät,

Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko.

Pian olemme siirtymässä uuteen vuoteen, odotuksineen ja lupauksineen. Taakse jäävän vuoden tapahtumien ja aikaansaannosten arviointi luo vahvan pohjan alkavalle vuodelle.

Päättyvä vuosi 2021 on kotiseutuliikkeenkin näkökulmasta ollut täysin poikkeuksellinen. Varsin vähän olemme päässeet tapaamaan toisiamme silmäkkäin, epävarmuus tulevaisuudesta nakertaa suunnitelmallisuutta ja varmaan itseni tavoin monessa alkaa koronaväsymys näkyä sekä henkisessä että fyysisessä jaksamisessa. Samalla olemme kuitenkin oppineet valtavasti hyödyntämään etäyhteyksiä ja löytäneet toisemme erilaisista webinaareista ja kokouksista. Melkoinen digikolmiloikka, joka osaltaan auttaa meitä jokaista arjessa suoriutumisessa!

Pandemiasta huolimatta vuoteen mahtui upeita kokemuksia. Liittomme tapaamiset keskittyivät päättyvänä vuonna pohjoisemman Suomen upeisiin alueisiin. Valtakunnalliset kotiseutupäivät Oulussa esittelivät Euroopan kulttuuripääkaupungin vuodelle 2026: vireän, kehittyvän ja kansainvälisen yhteisön, jossa kulttuurilla ja koulutuksella on vahvat juuret perinteeseen ja ote tulevaisuuteen.

Valtuuston syyskokous pidettiin muutamaa kuukautta myöhemmin Rovaniemellä, ensi vuoden kotiseutupäivien ympyröissä. Saimme maistiaisia paikallisen kotiseututyön erinomaisesta otteesta Totto ry:n välityksellä, kaupungin ja maakuntaliiton vahvasta tahdosta kehittää koko alueen elinvoimaisuutta, sekä vaikuttavista kulttuurikohteista mm. Korundi, Arktikum ja Lappia-talo. Jos korona sallii, niin kannattaa todella lähteä ensi vuonna joukolla pohjoisen lumoon.

Valtuuston kokouksessa käydyssä keskustelussa evästettiin hallitusta pohtimaan uusia innostavia keinoja jäsenviestinnän tehostamiseksi – todella tärkeä asia! Heti seuraavassa hallituksen kokouksessa ryhdyttiinkin asiaa puimaan porukalla. Pidetään jatkossa yhä tarkemmin huolta siitä, että viestit tavoittavat jäsenet, jäsenjärjestöt ja liiton toimielimet nopeasti ja vuorovaikutuksellisesti. Yhdessä olemme enemmän!

Vuoden aikana on liiton toimiston väki erittäin luovasti mm. edunvalvonut liiton ja jäsenten asioita valtiovallan suuntaan, esim. erilaisia rahoitusta koskevia asioita. Mainiona esimerkkinä on seurantalojen korjausavustuksiin eduskunnasta saatu päätös merkittävästä korotuksesta tähän vuoteen verrattuna. Hyvä kello kauas kuuluu! Seurantalojen edunvalvonnassa on tehty erinomaista yhteistyötä seurantaloasiain neuvottelukunnan ja keskusjärjestöjen kanssa. Korjausavustusmäärärahan korotuksen lisäksi esityksestämme jaettiin myös tänä vuonna korona-avustuksia seurantaloille.

Kotiseututyö on erittäin arvokasta kulttuuritoimintaa kaikissa muodoissaan. Tänäkin vuonna olen saanut lukemattomia kertoja iloita upeista viesteistä ja teoista eri puolilla Suomea. Lämpimät, arvostavat kiitokset teille jokaiselle, sekä intoa, hyvää mieltä ja terveyttä alkavalle vuodelle!

Sampo Suihko

Hallituksen puheenjohtaja

PS. Uuden vuoden toivomus: Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Viedään konkreettisia esityksiä ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä eteenpäin jokaisessa kunnassa ja kaikessa toiminnassa. Kerätään samalla yhdessä yhä mittavampi esimerkkipankki innoittamaan kuntien päättäjiä ja meitä itseämme. Sote-valmistelun vuonna tämä on paras lääke ihmisten hyvinvointiin kaikissa kunnissa!