Puheenjohtajan joulutervehdys

20.12.2022 Uutinen

Arvoisat kotiseutuystävät

Vuosi sitten aloitin joulutervehdykseni toteamalla, että vuosi 2021 oli täysin poikkeuksellinen ja viittasin ensisijaisesti korona-aikojen mukanaan tuomiin muutoksiin: etäkokouksiin, epävarmuuteen tulevaisuudesta sekä henkisten ja fyysisten voimavarojen tiukalle joutumiseen. Positiivisena kehityksenä toki oli vastapainona kehittymisemme digitaidoissa ja uudenlaisen arjen rakentumisessa.

Vähänpä aavistin maailman menoa.

Vuosi 2022 on tuonut Eurooppaan raa`an kammottavan sodan, jollaista varmasti kukaan meistä ei osannut odottaa. Pienenä poikana heräilin öisin isäni painajaisuniin, sodan kauhut eivät jättäneet rajajääkäriupseeria rauhaan koko elämänsä aikana. Ajattelin nuina aikoina ja näihin päiviin saakka, ettei vastaavaa ahdistusta minun ikäluokkani eikä nuorempien suomalaisten tarvitse heidän ansiostaan koskaan kokea eikä pelätä.

Korona elää yhä keskuudessamme, mutta kohta päättyvä vuosi on kulkenut Ukrainan väreissä. Slava Ukraini!

Tänäkin vuonna tapahtui niin, että kun pelot ja ahdistus koetaan yhdessä, muuntuvat ne yhteisöllisyydeksi ja voimaksi. Kotiseutupäivät juuri Rovaniemellä kertoivat moninaisesti siitä, miten yhteisöllisyys ja vahva tahto nostavat raunioilta vaikuttavan kulttuurin ja me-hengen. Kulttuuritilat, museot, nuorten esitykset, kaupungin vieraanvaraisuus ja kotiseutumuseon tapahtumat antoivat meille kauniin todisteen kotiseututyön merkityksestä ja voimasta.

Olen iloinen siitä, että Kotiseutupäivät kiinnostavat eripuolilla maatamme: ensi vuonna Kotkassa, 75-vuotisjuhlavuonna Vantaalla ja 2025 Valkeakoskella. Haaveeni on ollut, että meillä olisi ainakin viisi vuotta etiäpäin selkeä kotiseutupäivien lista; näin voisimme valmistautua yhdessä ao. kaupungin ja alueen kotiseutuyhdistysten kanssa parhaalla mahdollisella tavalla tuomaan esiin alueen ominaisuuksia ja kotiseututyön osaamista ja merkitystä.

Vuoden aikana saimme myös kansainvälistä palautetta: Mestarit & kisällit -hankkeemme palkittiin Euroopan kulttuuriperintöpalkinolla – upea tunnustus Kulttuurirahaston kannatusyhdistyksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella tehdystä monivuotisesta hyvästä työstä. Ja työ jatkuu…

Kotiseutupostissa kerrotaan tarkemmin koko kuluneen vuoden toiminnasta: kotiseutuyhdistykset ja -yhteisöt, luottamushenkilöt ja toimiston osaavat asiantuntijat ovat vuoden aikana tehneet valtavasti työtä, yhdessä, yhteisesti ja hyvässä hengessä.

Vastoinkäymiset ja uhat voitetaankin parhaiten yhdessä: yhdessä olemme enemmän!

Erityiset kiitokset vielä Riitta Vanhatalolle antaumuksellisesta työstä liiton vetovastuussa – ja onnea uusiin haasteisiin.

Lämpimät kiitokset teille kaikille – pidetään huolta: kotiseutu on kaikissa olomuodoissaan meille jokaiselle rakas.

Hyvää joulun aikaa ja uudelle vuodelle järkeä ja rauhaa toivoen

Sampo Suihko