Professori Janne Vilkunasta Suomen Kotiseutuliiton uusi puheenjohtaja

9.8.2013 Tiedote

Professori Janne Vilkuna on valittu Suomen Kotiseutuliiton valtuuston ja samalla koko liiton uudeksi puheenjohtajaksi. Vilkuna (s. 1954) on Jyväskylän yliopiston museologian professori ja yliopiston museon johtaja. Hän asuu Orimattilan Heinämaalla.

Puheenjohtaja valittiin Kotiseutuliiton vuosikokouksessa Seinäjoen valtakunnallisilla kotiseutupäivillä perjantaina 9. elokuuta.

Janne Vilkuna on ollut Kotiseutuliiton valtuuston jäsen vuodesta 2007 lähtien ja varapuheenjohtaja vuodesta 2008 lähtien.

Innostuksen kotiseututyöhön hän peri jo lapsena isoisältään akateemikko Kustaa Vilkunalta (1902–1980), joka oli yksi sodanjälkeisen kotiseututyön aatteellisista johtohenkilöistä sekä pitkäaikainen Kotiseutuliiton hallituksen varapuheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja.

Kotiseudun historiasta henkistä vapautta

Vilkuna näkee kotiseutuliikkeen keskeiseksi tehtäväksi tukea paikallisyhteisöjä sekä tuoda kotiseututietoutta ihmisten saataville. Kirjojen lisäksi tieto tulisi saada nettiin kaikkien luettavaksi.

Vilkuna siteeraa liiton perustamiseen 1949 keskeisesti vaikuttanutta Esko Aaltosta (1893–1966):

”Jokaiselle, joka tajuaa ympäristönsä todellisuuden ja pääsee sopusointuun sen kanssa, tulee kyky vapautua hetkellisyydestä ja omaksua pitempi aikamitta, johon sisältyvät menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus”.

Oman kotiseudun historiaan tutustuminen luo turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen sekä auttaa sopeutumaan uusille asuinsijoille.

Helsingissä syntynyt Vilkuna on itse joutunut sopeutumaan monta kertaa uuteen kotiseutuun: Ruotsin yliopistokaupunki Lundiin, Jyväskylään ja Orimattilaan, ja juuri kotiseutukirjallisuus on auttanut häntä tuntemaan uuden asuinpaikkansa kotiseuduksi.

Kulttuuriperintö verkkoon

Vilkunan mukaan kotiseutuliikkeen tulee nostaa aineeton kulttuuriperintö nyt entistä näkyvämmin esiin aineellisen ohella, kun Suomi on viimein liittynyt Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehtyyn yleissopimukseen.

”Uusia kotiseutumuseoita ei juuri enää perusteta, vaan kulttuuriperintöä tallennetaan yhä enemmän verkkoon. Meidän tulee pysyä tässä kehityksessä mukana”, Vilkuna toteaa.

Toinen Vilkunalle tärkeä teema on paikallisyhteisöjen puolustaminen yhteiskunnan rahavetoiselta toiminnalta.

”Kotiseutuliikkeen tehtävänä on pitää esillä muita arvoja. Toisella puolella maapalloa elävää sijoittajaa ei usein kiinnosta hänen omistamansa rakennuksen historiallinen arvo ja merkitys paikallisyhteisöille. Meidän tehtävänämme on nostaa näitä asioita esiin. Ihminen kun ei elä pelkästä leivästä.”

Museotyön kehittäjä

Vilkuna on Suomen museoliiton hallituksen jäsen. Hän on ollut Suomen edustajana Euroopan neuvoston kulttuuriperintöä koskevaa puitesopimusluonnosta valmistelevassa asiantuntijatyöryhmässä. Valtakunnan tasolla hän on ollut mukana mm. paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmässä, Museo 2000 -toimikunnassa ja Lex museorum -toimikunnassa, joka määritteli puitelakiin museon yhteiskunnallisen tehtävän.

—-

Valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään tänä vuonna 8.–11. elokuuta teemaotsikolla Rytmi yhdistää. Etelä-Pohjanmaata yhdistää seudulle tärkeän rytmimusiikin lisäksi omaleimainen maiseman, arkkitehtuurin ja elämän rytmi.

Suomen Kotiseutuliitto on etenkin paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö, jonka jäseninä on 642 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot ja joka kolmas Suomen kunnista.

Lisätietoja:

Janne Vilkunan cv on luettavissa osoitteessa www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/museologia/henkilokunta/vilkuna/vilkunacv

Janne Vilkuna, puh. 040 5543 569, etunimi.sukunimi@jyu.fi