Pohjois-Karjalan paikallismuseoita koulutetaan toukokuussa

21.3.2019 Uutinen
Polvijärven talomuseo Pohjois-Karjalassa. Kuva: Stefan De Batselier, Pohjois-Karjalan museo.

Syksyllä käynnistynyt koulutuskierros paikallismuseonhoitajille kiertää Suomea ahkerasti kevään aikana. Toukokuussa kolmepäiväinen koulutus järjestetään Joensuussa.

Suomen sadat paikallismuseot tekevät arvokasta työtä paikallisen kulttuuriperinnön parissa, mutta museoissa on toivottu koulutusta. Suomen Kotiseutuliiton suunnittelema koulutus tarjoaa eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta.

Kotiseutuliitto järjestää Joensuussa koulutuksen yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntamuseon kanssa. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kokoelmia, viestintää ja tekstiilien hoitoa

Koulutuksessa kuullaan muun muassa paikallismuseoiden roolista ja kulttuuriperinnöstä, kokoelmien hoidosta, yleisötyöstä sekä viestinnästä ja markkinoinnista. Koulutuksen aikana kuullaan myös erikoisluento tekstiilien hoidosta ja säilytyksestä paikallismuseoissa. Koulutukseen kuuluu lisäksi työpajoja ja kirjallinen oppimistehtävä oman museon kehittämisestä.

Koulutukseen voivat osallistua sekä vapaaehtoistoimijat että virkatyönään paikallismuseoasioita hoitavat. Koulutus maksaa 60 euroa museolta, ja koulutukseen voi osallistua 1-2 henkilöä jokaisesta museosta ilmoittautumistilanteen mukaan. Osallistumismaksu kattaa koulutuksen materiaalit sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Ilmoittautuminen Joensuun koulutukseen on alkanut, ilmoittaudu mukaan.

Pohjois-Karjalan koulutus paikallismuseonhoitajille:

• Joensuu: 3.–4. ja 18.5., ohjelma, ilmoittautuminen ja lisätiedot.

Lue lisää koulutuksesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/paikallismuseonhoitajan-koulutus/

Lisätietoja: Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 09-612 63229

 

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.