Pohjalainen Rakennusperintö ja Tornion Kotiseutuseura saivat Museoviraston avustusta

23.2.2024 Uutinen

Museovirasto jakoi valtionavustuksia yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Yhteisöjen kulttuuriperintötoiminnan avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön, lisätään osallistumismahdollisuuksia ja vahvistetaan kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Museovirasto jakoi avustusta tänä vuonna yhteensä 77 390 euroa seitsemälle eri yhteisölle.

Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin vuonna 2024

Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry: Herttoniemen siirtolapuutarhan kulttuuripolku, 13 500 euroa
Maaseudun Sivistysliitto ry: Valon juhlaa Loppulassa, 15 000 euroa
Pohjalainen Rakennusperintö ry: VERNADOC-Pohjalaisten tuulimyllyjen dokumentointi, 10 000 euroa
Seurasauna ry: Saavutettavampi sauna, 9 540 euroa
Strömfors kylät ry: Strömforsin Ruukin Oranssin historian kartoitus, 4 900 euroa
Turun juutalainen seurakunta: Turun juutalaisen synagogan ja juutalaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen elinvoimaisena, 15 000 euroa
Tornion Kotiseutuseura ry: Opas Tornion seurakunnan Suensaaren hautausmaalle, 9 450 euroa

Yhteisöllisyyttä ja kestävyyttä painotettiin tänä vuonna

Museovirasto myönsi avustuksia hankkeille, joissa painotettiin erityisesti yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämistä. Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöihin liittyvien hankeavustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Avustushakemuksia vastaanotettiin määräaikaan mennessä 27 ja haettujen avustusten yhteissumma oli 315 503 euroa.