Päiviö Tommila 1931–2022

30.11.2022 Uutinen
Päiviö Tommila.
Päiviö Tommila. Kuva: Kotiseutuliiton arkisto.

Kotiseutuliiton kunniajäsen, akateemikko Päiviö Tommila kuoli 18. marraskuuta. Tommila toimi liiton historiatoimikunnan puheenjohtajana kotiseutuliikkeen historian kirjoittamisen aikana.

Päiviö Tommila syntyi Jyväskylässä 4. elokuuta 1931 kasvatustieteellisen korkeakoulun lehtori Eero ja Salli Tommilan perheeseen. Perhe muutti 1945 Helsinkiin isän saatua nimityksen yliopiston professoriksi. Siksi Tommila kävi oppikoulunsa sekä Jyväskylän lyseossa että Helsingin reaalilyseossa. Helsingissä yliopiston opintojen pääaineeksi valikoitui Suomen historia ja osakunnaksi isän Satakuntalainen Osakunta. Seija Kilven kanssa avioitunut Tommila valmistui filosofian kandidaatiksi 1954, lisensiaatiksi 1960 ja tohtoriksi 1964.

Rehtori ja akateemikko

Tommilan akateeminen ura alkoi Helsingin yliopistossa historian assistenttina 1959–1965, josta toimesta hänet nimitettiin Turun yliopiston Suomen historian professoriksi. Tommila opetti ja tutki Turussa vuoteen 1976, jolloin hän sai nimityksen Helsingin yliopiston Suomen historian professoriksi, jossa virassa hän oli eläkkeelle jääntiinsä asti 1994.

Tieteellisen työn lisäksi Tommila hoiti myös vaativia hallintotehtäviä. Hän oli Turussa humanistisen tiedekunnan dekaanina ja samoin Helsingissä historiallis-kielitieteellisen osaston dekaanina ja lopulta yliopiston rehtorina 1988–1992.

Lauttasaarelainen ja myöhemmin kauniaislainen Päiviö Tommila oli ahkera tutkija ja julkaisija mutta myös luotettu tieteellisten hankkeiden organisoija. Toimet tuottivat lukuisten koti- ja ulkomaisten tieteellisten seurojen jäsenyyden, joissa useissa hän oli myös puheenjohtaja, ja lukuisia palkintoja ja kunnianosoituksia. Viimeksi mainituista mieluisia olivat mm. syntymäkaupungin yliopiston kunniatohtorius 1998 ja oman osakuntansa kunniajäsenyys 2011. Tommila kutsuttiin Viron tiedeakatemian jäseneksi 1991 ja kotimaassa hänelle myönnettiin akateemikon arvo 2004.

Kotiseutuliikkeen satavuotishistorian kirjoittamisen tuki

Kotiseutuliitto perusti 1998 kotiseuduntutkimusrahaston, jonka varoilla rahoitettiin kotiseutuliikkeen satavuotishistorian tutkiminen ja julkaiseminen. Päiviö Tommila neuvoi ja valvoi työtä historiatoimikunnan puheenjohtajana. Historia ilmestyi kaksiosaisena 2004 ja 2007. Tommila alleviivasi teossarjan alkusanoissa kotiseututyön ajassa elämistä: ”Kotiseutuliike ei ole ollut muuttumatonta, vaikka se onkin vankasti sitoutunut kansallisten arvojen vaalimiseen. Kukin ajankohta on antanut uusia haasteita, ja kotiseutuliike itse on myös haastanut aikaansa.”

Valtakunnalliset kotiseutupäivät pidettiin 2007 Salossa, jolloin vuosikokous kutsui uusiksi kunniajäseniksi ministeri Jaakko Nummisen ja akateemikko Päiviö Tommilan.

Kotiseutuväki muistaa kunnioittaen liikkeemme omien juurien tutkimusta ja julkaisua edistänyttä kunniajäsentään.

Janne Vilkuna
Kotiseutuliiton puheenjohtaja