Paikallismuseot ja tietosuoja -dokumentti Tietopankissamme

4.7.2019 Uutinen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn, ja asetus koskee myös paikallismuseoita. Kotiseutuliitto on laatinut lyhyen perustietodokumentin aiheesta kesällä 2019.

Dokumentissa kerrotaan tietosuoja-asioista yksinkertaisesti, ja etenkin museoiden näkökulmasta. Dokumentissa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetus ja kansallinen tietosuojalaki (2019).

Tutustu aiheeseen osoitteessa: kotiseutuliitto.fi/tietopankki/kotiseutumuseot/museot-tietosuoja

Kaikki tietosuojaohjeemme: kotiseutuliitto.fi/tietopankki/yhdistystoiminta/tietosuoja