Paikallismuseonhoitajien koulutus suuntaa Pohjanmaalle

13.8.2019 Uutinen

Viime syksynä käynnistynyt Suomen Kotiseutuliiton koulutuskierros paikallismuseonhoitajille kiertää Suomea aktiivisesti tänä syksynä. Syyskuussa kolmepäiväinen koulutus starttaa Pohjanmaalla.

Suomen sadat paikallismuseot tekevät tärkeää työtä paikallisen kulttuuriperinnön parissa, mutta museoissa kaivataan kovasti koulutusta. Suomen Kotiseutuliiton syksyllä 2018 käynnistynyt koulutuskierros tarjoaa oppia paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä vertaistukea muilta museotoimijoilta.

Kotiseutuliitto järjestää Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteisen koulutuksen yhdessä alueen maakuntamuseoiden kanssa. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kokoelmia, viestintää ja oman museon kehittämistä

Koulutuksen luennot käsittelevät muun muassa paikallismuseoiden roolia ja kulttuuriperintöä, kokoelmien hoitoa, yleisötyötä sekä viestintää ja markkinointia. Koulutukseen kuuluu myös työpajoja ja kirjallinen oppimistehtävä oman museon kehittämisestä.

Koulutukseen voivat osallistua sekä vapaaehtoistoimijat että virkatyönään paikallismuseoasioita hoitavat. Koulutus maksaa 60 euroa museolta, ja koulutukseen voi osallistua 1-2 henkilöä jokaisesta museosta ilmoittautumistilanteen mukaan. Osallistumismaksu kattaa koulutuksen materiaalit sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Tänä syksynä on ohjelmassa omat koulutukset myös Savoon lokakuussa ja Pirkanmaalle marraskuussa. Näiden koulutusten ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.

Ilmoittautuminen Pohjanmaan koulutukseen on alkanut, ilmoittaudu mukaan.

 

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan koulutus paikallismuseonhoitajille:

• Seinäjoki, Vaasa ja Kokkola: 20.–21.9. ja 4.10., ohjelma, ilmoittautuminen ja lisätiedot.

Lue lisää koulutuksesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/paikallismuseonhoitajan-koulutus/

Lisätietoja: Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 09-612 63229

 

 

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 101 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.