Paikallismuseonhoitajien koulutus suuntaa Ouluun

19.12.2018 Uutinen
Oulun koulutus järjestetään Pohjois-Pohjanmaan museolla. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museo.

Syksyllä käynnistynyt koulutuskierros paikallismuseonhoitajille kiertää Suomea ahkerasti kevään aikana. Helmikuussa kolmepäiväinen koulutus järjestetään Oulussa.

Suomen sadat paikallismuseot vaalivat ja esittelevät ansiokkaasti suomalaista kulttuuriperintöä. Museoiden tapahtumista, näyttelyistä ja muusta toiminnasta nauttii valtava määrä ihmisiä ja ne ovat tärkeitä paikallisen kulttuurin toimijoita. Monissa paikallismuseoissa toivotaan kuitenkin koulutusta tukemaan oman museon hoitoa ja kehittämistä.

Suomen Kotiseutuliiton suunnittelema koulutus tarjoaa eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta. Helmikuussa kolmepäiväinen koulutus järjestetään Oulussa.

Kotiseutuliitto järjestää koulutuksen yhdessä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseoiden kanssa. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kokoelmien hoitoa, näyttelyitä, yleisötyötä – ja oman museon kehittämistä

Koulutuksessa käydään läpi paikallismuseoiden roolia ja mahdollisuuksia, kokoelmien hoitoa, näyttelyiden rakentamista, yleisötyötä sekä viestintää ja markkinointia. Kouluttajina toimivat museoalan asiantuntijat Suomen Kotiseutuliitosta ja maakuntamuseoista.

Koulutukseen voivat osallistua sekä vapaaehtoistoimijat että virkatyönään paikallismuseoasioita hoitavat. Koulutus maksaa 60 euroa museolta, ja koulutukseen voi osallistua 1-2 henkilöä jokaisesta museosta ilmoittautumistilanteen mukaan. Osallistumismaksu kattaa koulutuksen materiaalit sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Ilmoittautuminen Oulun koulutukseen on juuri alkanut. Koulutuskierros jatkuu myöhemmin keväällä Hämeenlinnassa, Helsingissä ja Joensuussa.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan koulutus paikallismuseonhoitajille:

• Oulu: 8.–9. ja 22.2., ohjelma, ilmoittautuminen ja lisätiedot täällä.

Lue lisää koulutuksesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/paikallismuseonhoitajan-koulutus/

Lisätietoja: Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 09-612 63229

 

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.